VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA U DIGITALNOM SVETU

 

Tokom svog obrazovanja i pripremanja da jednog dana postanemo nastavnici i obrazovni radnici, često smo se susretali sa zadatkom da govorimo pred većom grupom ljudi – najčešće kada nas je nastavnik i/ili profesor prozvao pred grupom da odgovaramo ili pročitamo nešto. Kada je došao dan da prvi put održimo čas znali smo većinu pravila verbalne i neverbalne komunikacije (bez obzira da li smo to direktno naučili putem obuke, ili indirektno ovladali time tokom svog života). Iskustvo je ovo znanje izbrusilo i govor pred većom grupom ljudi je postala rutina. Međutim, usled nagle digitalne transformacije obrazovanja svi nastavnici su suočeni sa novim, do sada najćešće neistraženim, izazovom – javnim nastupom „pred kamerama“. Iako možda ne dajemo izjavu na nacionalnoj televiziji, sama činjenica da govorimo u kameru i da ne možemo da osetimo „energiju“ u učionici dok pričamo zna da izazove tremu od „javnog nastupa“. Dakle, pred nastavnike i obrazovne radnike je sada postavljen zadatak da ujedno moraju da steknu veštine javnog nastupa putem digitalnih kanala.

Za početak, hajde da se prvo upoznamo sa tim šta je verbalna, a šta neverbalna komunikacija. Pogledajmo video ispod:

Kada je u pitanju online nastava, veštine verbalne i neverbalne komunikacije su jako bitne, naročito ako želimo da unapredimo interakciju tokom online časa. Pre svega ove veštine mogu voditi boljem razumevanju od strane učenika, kao i njihovom većem uključivanju u tok nastave. Međutim, pre nego što podelimo sa vama nekoliko saveta kako možete unaprediti svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju tokom online nastave, pobrinite se da imate dobro audio-vizuelnu opremu za izvođenje nastave. Loš mikrofon koji šušti, ili nedovoljno dobra rezolucija kamere, vrlo često mogu dovesti do poremećaja pažnje učenika i značajno im otežati proces učenja. Naravno, svesni smo da u nekim delovima Srbije nastavnici nemaju pristup ni osnovnoj opremi i da se od lokalnih i nacionalnih institucija očekuju da pomognu školama da se ovaj problem prevaziđe. Međutim, ukoliko ste u prilici da nabavite malo bolju kameru i mikrofon, to vam u velikoj meri može olakšati posao.

Kod verbalne komunikacije putem online kanala trebamo da vodimo računa da:

 1. Pričamo sporo i razgovetno;
 2. Da pauze u govoru ne trebaju biti dugačke kao pauze tokom tradicionalne nastave. Istraživanja su pokazala da pauzu u govoru putem digitalnih alata mladi danas češće percipiraju kao znak „nesigurnosti“;
 3. Tonski naglašavamo stvari koje su bitne;
 4. Motivišemo učenike da i oni govore i dajemo im pozitivne povratne informacije koje bi ih dalje ohrabrile;
 5. Oslovljavamo učenika njenim/njegovim imenom;
 6. Parafraziramo šta je neko rekao, radi boljeg razumevanja ostatka grupe;
 7. Da češće koristimo inkluzivno orijentisana pitanja tokom online časa:
  • Šta još možemo dodati?
  • Ko ovo takođe vidi na ovaj način?
  • Ko se još nije javio za reč?
 8. Da koristimo procesno orijentisana pitanja kada je to moguće:
  • Koji je sledeći korak?
  • Koji još alat ili metodu možemo koristiti?
  • Ko želi da uradi ovaj zadatak?
 9. Da uradimo refleksiju na proces ili obrađenu tematiku:
  • Da li smo razumeli lekciju?
  • Kako smo komunicirali sa drugim učenicima unutar radne grupe?
  • Kako možemo ovakve časove da unapredimo u budućnosti?
 10. Ukoliko je potrebno da prekinemo učenike u njihovom izlaganju, važno da im se zahvalimo na izlaganju ili uputimo izvinjenje što moramo da ih prekinemo. Kako bi se ovo ređe dešavalo u sklopu pravila ponašanja na času koja smo obradili u prethodnom poglavlju, imajte u vidu da definišete i vreme učenikovog izlaganja.

Sa druge strane, neverbalna komunikacija se najčešće koristi kao:

 • Dopuna za verbalnu komunikaciju (naglašava, upotpunjuje, pojašnjava…), ili kao
 • Zamena za verbalnu komunikaciju.

Izrazi lica, pokreti rukama, gestikulacije glavom i očima, sve su to elementi koje biste trebali češće da koristite tokom online nastave, nego što je to bio slučaj tokom tradicionalnog načina izvođenja nastave. U online nastavi vaše lice i telo su pokretni emotikon, a znamo da danas mladi u svojoj komunikaciji masovno koriste emotikone i veoma dobro vladaju njihovim razumevanjem.

Takođe, ohrabrite i mlade da koriste neverbalnu komunikaciju dok pričaju ili vas slušaju. Možete im održati kratko predavanje o tome šta je verbalna i neverbalna komunikacija, i kako da je koriste. Samo potvrdno ili odrično klimanje glavom dok držite predavanje vam mogu u velikoj meri reći da li učenici tokom izlaganja imaju fokus ili ne. Ohrabrite ih i da koriste digitalne simbole neverbalne komunikacije poput emotikona u „chat-u“, poruka, dizanja digitalne ruke i sl. Sve ovo može dodatni povećati nivo interakcije tokom vaših časova, a samim tim i zadovoljstvo učenika online nastavom.

Izrazi lica, pokreti rukama, gestikulacije glavom i očima, sve su to elementi koje biste trebali češće da koristite tokom online nastave, nego što je to bio slučaj tokom tradicionalnog načina izvođenja nastave. U online nastavi vaše lice i telo su pokretni emotikon, a znamo da danas mladi u svojoj komunikaciji masovno koriste emotikone i veoma dobro vladaju njihovim razumevanjem.

Takođe, ohrabrite i mlade da koriste neverbalnu komunikaciju dok pričaju ili vas slušaju. Možete im održati kratko predavanje o tome šta je verbalna i neverbalna komunikacija, i kako da je koriste. Samo potvrdno ili odrično klimanje glavom dok držite predavanje vam mogu u velikoj meri reći da li učenici tokom izlaganja imaju fokus ili ne. Ohrabrite ih i da koriste digitalne simbole neverbalne komunikacije poput emotikona u „chat-u“, poruka, dizanja digitalne ruke i sl. Sve ovo može dodatni povećati nivo interakcije tokom vaših časova, a samim tim i zadovoljstvo učenika online nastavom.

COE
Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
COE
Fondacija Fridrih Nauman
Unicef
UG Libero