OBUKA ZA OMLADINSKE RADNIKE – DIGITALNI OMLADINSKI RAD

Dok neformalno obrazovanje vodi borbu za svoje institucionalno priznavanje širom Evrope i sveta, pandemija Covid-19 virusa se „prišunjala sa leđa“ i u velikoj meri zadala probleme svim organizacijama i institucijama koje se bave pružanjem neformalnog obrazovanja. Iako inovativno i fleksibilno po svojoj prirodi, neformalno obrazovanje je zatečeno nespremno da svoje aktivnosti i programe prebaci u online model. Smatrali smo da je teško prebaciti neformalno obrazovanje u online svet, i svoje limitirane resurse mahom usmeravali ka daljem razvoju i širenju.

Usled pritiska vremena, donatora i cele situacije izazvane pandemijom, gotovo svi smo požurili da naše programe i aktivnosti sprovedemo u online formatu na način na koji smo to radili na događajima koji su se ranije uživo dešavali. Međutim, svi smo vrlo brzo videli da naše online aktivnosti više liče na formalno nego na neformalno obrazovanje, da pažnja i interesovanje mladih opadaju i da će, ukoliko nastavimo ovim putem, podrška javnosti neformalnom obrazovanju opadati i slabiti našu poziciju i ulogu u društvu. Dakle, pred svima nama koji se bavimo neformalnim obrazovanjem postavljen je izazov da konceptualno i metodološki osmislimo online programe koji će zameniti neke od naših uživo aktivnosti, pritom vodeći računa da zadržimo sve one standarde kvaliteta, bezbednosti, sigurnosti, interaktivnosti, dinamičnosti, iskustvenog učenja i mnogih drugih karakteristika, koji je neformalno obrazovanje do sada pružalo.

Međutim, ovo nije i jedini problem sa kojim smo sada suočeni. Sve je prešlo u velikoj meri na online model. Sada je tu i formalno obrazovanje, i posao, i razonoda, i u značajnoj meri i društveni život mladih. Ranije, neformalno obrazovanje je pružalo priliku mladima da istupe iz uobičajenog šablona života i na jedan atraktivniji, dinamičniji i kreativniji način steknu nova znanja, veštine i prijatelje. Međutim, sada neformalno obrazovanje mora da pronađe mesto u tom online životu ljudi koji je poprilično ispunjen. Formalno obrazovanje i posao su prioriteti, neki vid razonode i društvenog života preko potreban sa psihološkog aspekta… Koja je onda jedinstvena vrednost neformalnog obrazovanja koja će inspirisati mlade i druge ciljne grupe da učestvuju u meri u kojoj su to radili nekada?

KAKO DA PREBACIMO PROGRAME NEFORMALNOG OBRAZOVANJA U ONLINE MODEL, ZADRŽAVAJUĆI SVE STANDARDE KVALITETE I KARAKTERISTIKE KOJE JE ONO RANIJE POSEDOVALO?

 

KAKO IZGLEDA POZICIJA I ULOGA NEFORMANOG OBRAZOVANJA U DANAŠNJEM ŽIVOTU MLADIH LJUDI?

Ova obuka je namenjena svim omladinskim radnicima i akterima u neformalnom obrazovanju u Srbiji sa ciljem da im pomogne da odgovore na gore postavljena pitanja i unaprede kvalitet svojih online programa i kvalitet neformalnog obrazovanja.

COE
Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
COE
Fondacija Fridrih Nauman
Unicef
UG Libero