METODE NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

Rešili ste da isprobate neke metode neformalnog obrazovanja u svom radu, međutim i dalje vam je potrebna podrška kako da ih pripremite i sprovedete u delo. Kako bismo vam u tome pomogli, ovu su neki od najvažnijih koraka tokom pripreme i implementacije ovih metoda koje trebate da imate u vidu.

PRIPREMA

 • Definišite cilj koji želite da postignete tokom sesije (časa);
 • Odaberite metode koju želite da koristite radi ostvarivanja gore definisanog cilja i prilagodite je sopstvenim potrebama, ili osmislite sami svoju metodu;
 • Definišite vreme koje je potrebno za realizaciju te metode i napravite sopstveni timeline događanja tokom sesije. Pokušajte da u glavi vizualizujete tok događanja.
 • Pokušajte da predvidite koje su kritične tačke tokom sprovođenja metode. Npr. učenici se ne uključuju u realizaciju aktivnosti ili nisu dobro razumeli svoj zadatak, onda je potrebno da osmislite pitanja koja će podstaći ili preusmeriti u željenom pravcu.
 • Pripremite sve potrebne materijale, digitalne alate, instrukcije za korišćenje tih alata, i sl. Ovo će u velikoj meri olakšati odvijanje sesije.
 • Definišite koliko učenika će učestvovati i kako ćete ih podeliti.
 • Osmislite jasno ulogu svih učesnika u sesiji.
 • Dodelite neki zadatak pre sesije kako bi se učesnici upoznali sa temom, alatima i/ili zadatkom.
 • Napišite scenario odvijanja sesije.

 

IMPLEMENTACIJA

 • Dajte uvod u sesiju sa svim jasnim instrukcijama i pravilima.
 • Prođite kroz online alate koje ćete koristiti i uverite se da svi učenici imaju pristup, kao i da im alati adekvatno rade.
 • Dodelite im uloge.
 • Ohrabrite ih na individualni rad – rad u paru – rad u malim timovima ili velikim grupama putem online alata koje ste im pripremili.
 • Pustite da se sesija odvija bez prekidanja i budite uvek spremni da podstaknete ukoliko vidite da se nešto ne odvija kako ste planirali.
 • Pred kraj sesije uvek vratite učesnike u jednu grupu kako biste mogli da uradite refleksiju na sve što se dogodilo.

 

NAKON SESIJE

 • Pošaljite učenicima neke rezultate i zaključke koje ste sami ili još bolje zajedno napravili.
 • Zamolite ih da pročitaju/pogledaju i da vam daju svoje mišljenje o njima putem nekog upitnika, kviza ili evaluacije.
 • Zamolite ih da podele sa vama mišljenje o metodi koju ste sproveli.
 • Iskoristite njihove sugestije da unapredite svoje metode i svoj rad u budućnosti.

 

Ispod smo za vas spremili nekoliko primera koji bi mogli da vas podstaknu na razmišljanje i ujedno vam omogućili da kroz sopstveno iskustvo primene ovih metoda naučite više o metodologijama neformalnog obrazovanja.

 

METODA ZA RAZMENU IDEJA

METODA ZA DEBATOVANJE

METODA ZA GRUPNI RAD

COE
Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
COE
Fondacija Fridrih Nauman
Unicef
UG Libero