KREIRANJE I SPROVOĐENJE PROGRAMA NEFORMALNOG ONLINE OBRAZOVANJA

 

Uspešno sprovođenje neformalnog online obrazovanja u velikoj meri zavisi od toga koliko ste dobar „reditelj“. Naravno, ovde ne govorimo o filmu, već o tome koliko dobro možete da pripremite okruženje i aktere i predvidite scenario po kome će se nastava odvijati. Ovaj zadatak možemo da posmatramo iz 3 segmenta:

1. PRIPREMA

Kako motivisati učesnike?

Jedan od najvećih izazova svih online aktivnosti, koji nije ništa manje prisutan i na našim uživo programima, jeste privlačenje učesnika i njihova motivacija da aktivno učestvuju u našim aktivnostima.

Kao prvo, važno je da nam (našoj organizaciji) mladi veruju! Šta je to što baš mi, naša organizacija, naši eksperti i treneri mogu da ponude mladima? Šta je razlog našeg postojanja i kroz koje aktivnosti mi nastojimo da našu svrhu ostvarimo? Sa kim sarađujemo i ko nas podržava? Koje smo pozitivne promene već ostvarili u društvu? Ovo su samo neke od informacija koje je važno da komuniciramo ka mladima i time izgradimo našu zajednicu – trenutno u online svetu. Ovo možemo promovisati kroz kampanju na društvenim mrežama, sastavljanjem brošure ili kroz neki drugi kreativniji medij. Na kraju važno je da mladima delujemo ozbiljno i profesionalno sa jedne strane, a uzbudljivo, energično i dinamično sa druge strane.

Ovo gore je bila osnova za sve aktivnosti i naš celokupan rad. Hajdemo sada da komuniciramo naše online aktivnosti ka mladima. Naš prvi korak ka njima obično predstavlja „poziv za učesnike“. Veoma je važno da ove pozive učinimo interesantnim, atraktivnim, zabavnim, jedinstvenim, novim i uzbudljivim – onakvim pozivima koji će probuditi entuzijazam i radoznalost kod mladih i inspirisati ih da se projave na vaše pozive. Da biste to uradili, pozive morate sastaviti posmatrajući svet (temu vaše aktivnosti, problem i rešenje) iz pozicije vaše ciljne grupe. Odvojite malo vremena i pokušajte da identifikujete sve elemente koji će privući pažnju i zainteresovati mlade da se prijave. Na ovaj način ćete se isticati u tom moru online sadržaja koji okružuje mlade, a koji smo ranije pominjali.

Međutim, vodite računa da se suštine ne izgubi u vašoj kreativnosti. Pobrinite se da ponudite jasan, jednostavan i koncizan opis aktivnosti. Predstavite im ciljeve koje želite da postignete kroz ovu aktivnost. Veoma je važno da mladi razumeju jedinstvenu vrednost koju vaša online aktivnost nudi, jer samo tada će biti spremni da toj aktivnosti oni posvete svoje vreme i pažnju.

Takođe, veoma je važno učesnicima unapred predstaviti i program vaše aktivnosti. Jasno definišite vaš program kako bi učesnici imali jasnu viziju o procesu kome će se posvetiti. Na ovaj način možete dodatno da zainteresujete mlade, ali i da se pobrinete u implementaciji da njihova očekivanja budu ispunjena. Razočarani mladi se retko ponovo prijavljuju na vaše aktivnosti i programe, naročito u online formatu.

Da sumiramo, veoma je važno da predstavite, objasnite i iskomunicirate sa vašim budućim učesnicima „širu sliku“ vaše online aktivnosti. Sve one razloge koji su vas naveli da krenete u osmišljavanje te online aktivnosti i naveli vas da verujete da će baš ta aktivnost pomoći upravo tim mladima kojima se obraćate.

Pokušavajte iz poziva u poziv da savladavate ove tehnike i savete. Verujemo da ćete vrlo brzo imati daleko veći broj mladih koji su zainteresovani da učestvuju u vašim programima.

Kako obezbediti da se ti mladi pojave na vašim aktivnostima?

Recimo da ste sada uspeli da zainteresujete dovoljan, veliki, broj mladih da se prijave za vašu online aktivnost. Sada je pred vama sledeći izazov… Kako da ih zadržite da se zaista pojave na aktivnosti za koju su se prijavili? Ranije je između perioda apliciranja i pojavljivanja na događaju postojao veliki broj među-aktivnosti koje ste sprovodili zajedno sa njima – rezervacija smeštaja, planiranje ishrane, priprema za učešće na događaju, planiranje puta i sl. Sve što sada više ne postoji. Dakle, postavlja se pitanje kako ćemo osigurati da se učesnici zaista pojave na aktivnosti koje se dešavaju u danima ili nedeljama nakon što su se prijavili? Iskreno, ovo je nešto što vam niko ne može garantovati, međutim postoje neki saveti kako da smanjite broj neprijatnih situacija usled nepojavljivanja učesnika.

Ključna stvar je da ih odmah nakon prijavljivanja uključite u temu kojoj je vaša aktivnost posvećena. Pošaljite im neke informacije koje su relevantne za temu koju obrađujete kako bi se informisali i pripremili za učešće, ali i dodatno zainteresovali. Dajte im zadatak da istraže neko pitanje i pod-temu. Inspirišite ih nekim zanimljivim graficima, studijama slučaja ili video zapisima. Oformite grupu sa drugim učesnicima i podstaknite ih da međusobno dele sadržaj i upoznaju se kroz grupne zadatke. Međutim, vodite računa da ih ne opteretite i da im ne dosadite. Budite umereni, i kroz ove aktivnosti ćete u velikoj meri uspeti da održite u njima motivaciju koja ih je navela da se i prijave na prvom mestu.

Takođe, možete organizovati i neformalne susrete upoznavanja jednih sa drugima. Na taj način oni će biti aktivno uključeni u pripremanje sopstvene prezentacije, ali i naći veliki broj zajedničkih crta sa drugim učesnicima sa kojima se mogu zbližiti.

„Ko su ovi ljudi?“

Upoznavanje novih ljudi po prvi put putem online alata zna biti veoma problematično i neprijatno iskustvo za mnoge učesnike. Strah od javnog nastupa je prema mnogim statistikama rasprostranjeniji od „straha od smrti“ među ljudima, pa stoga ne treba da čudi zašto je nekim mladima neprijatno da pričaju putem online alata – oni nisu ništa drugo do kamera uperena u njihove oči. Sada trebaju da govore pred drugim učesnicima, trenerima, ekspertima, tehničkim timovima i svima ostalim koji su uključeni u tu online aktivnost. Međutim, postoji dosta opcija koje vam mogu pomoći da ovo prevaziđete u implementaciji.

Kreiranje sadržaja i realizacija zadataka u malim timovima koju smo gore pominjali, kao i formiranje grupe na društvenim mrežama u velikoj meri može pomoći prevazilaženju ovog problema. Takođe, prvo se vi predstavite! Napravite zanimljiv i uzbudljiv video o vašoj organizaciji, vašem time, ljudima koji stoje iza vaše online aktivnosti. Pokažite ljude, upoznajte učesnike sa njihovim licima, glasovima i manirima. Pored toga, ne zaboravite da pričate o gradu iz kog dolazite, hrani koju jedete, muzici koju slušate… sve ovo može pomoći učesnicima da se poistovete sa vama i na taj način osete pripadnost vašoj grupi.

Sa druge strane, zamolite učesnika da kreiraju video prezentacije o njima i da ih podele sa drugim učesnicima. Dajte im jasne i jednostavne instrukcije kako to da urade, ali naglasite važnost da ceo ovaj proces treba da bude zabavan i kreativan. Metodologije neformalnog obrazovanja koje ćete koristiti takođe zahtevaju „out of the box“ razmišljanje, a ovakvi zadaci mogu podstaći ovakvo razmišljanje kasnije tokom implementacije vaše online aktivnosti. Neka te video snimke okače na grupi koju ste za njih otvorili na Facebook-u, WhatsApp-u ili Viber-u. Efikasno iskoristite postojanost ovih grupa da redovno održavate komunikaciju sa učesnicima. Ali još jednom napominjemo, potrudite se da ih ne zatrpate sadržajem, ne uplašite i „oterate“.

Pitanje međusobnog očekivanja…

Da li ste sigurni da znate šta vaši učesnici očekuju od vas kada je u pitanju vaša online aktivnost? S obzirom da ih verovatno ne poznajete, onda verovatno ne još… Međutim, ovo pitanje je veoma važno ispitati kako bismo osigurali da je naša aktivnost u skladu sa njihovim očekivanjima. Time ćemo steći nove članove naše zajednice, ljude koji će verovatno aktivno podržavati naš rad, ali i prenositi svojim prijateljima iskustva i preporuke. Zapamtite, direktna i lična promocija je najbolja vrsta marketinga vašeg rada.

Dakle, kroz poziv za učesnike i kroz dostavljenu agendu pobrinite se da ste ponudili određeni okvir. Što ste bili jasniji i koncizniji u vašem objašnjavanju, to će njihova očekivanja biti više u skladu sa vašim namerama.

 

Dalje, najlakši način da utvrdite njihova očekivanja jeste da sprovedete jednostavan upitnik sa njima. Pripremite „Google form“ upitnik koji će sadržati nekoliko pitanja sa skalom od 1 do 10 u kojima će oni rangirati različita očekivanja, obeleže nekoliko odgovora ili dopišu svoje odgovore, pružajući vam kroz njih mogućnost da istražite usklađenost vaših metoda, programa i planova. Međutim, vodite računa da im ne postavljate teška i komplikovana pitanja koja će ih iscrpeti.

Takođe, možete ohrabriti učesnike da direktno kontaktiraju nekog člana vašeg tima putem mejla ili nekog drugog nakala komunikacije kako bi sa njima podelili svoja očekivanja i o istim porazgovarali i razjasnili. Veoma je važno da je ovaj zadatak poveren osobi koja je odgovorna i sa dobrim veštinama slušanja i razumevanja.

Na kraju, diskusija o njihovim očekivanjima takođe može biti veoma koristan deo vašeg online treninga. Ovo ne mora da se realizuje pričanjem i razgovorom s obzirom da postoji veliki broj digitalnih alata koje smo vam predstavili u narednim poglavljima ove obuke, a koju mogu ponuditi kreativna rešenja za sprovođenje ovih sesija. Na primer, aplikacija Mentimetar nudi opciju kreiranja „oblaka od reči“, u čijem stvaranju učestvuju svi učesnici simultano davajući svoje komentare na postavljena pitanja.

Tehnički problemi?

Bez obzira koliko ste dobro pripremljeni i vi i vaši učesnici u smislu teme i procesa učenja, uvek postoje tehničke poteškoće koje ovaj online proces mogu omesti u većoj ili manjoj meri. Internet jeste za većinu stvari naš prijatelj, međutim on se lako može pretvoriti u našeg neprijatelja i značajno nas poremetiti u našem radu. Kako da predupredimo ove rizike?

Nema sumnje da svaka „bolest“ ima svoj „lek“. I nema sumnje da niko bolje ne može „izlečiti bolest“ od onoga ko je za to najstručniji. U našem slučaju to je naša Tehnička podrška. Pobrinite se da za svaku vašu online aktivnost koju organizujete imate pripremljenu jednu osobu koja će pratiti tehničko odvijanje vaše online aktivnosti i biti tu da otkloni svaki tehnički problem na koji naiđete. Tehnička podrška je izuzetno bitna jer će vas poštedeti velikog stresa kroz koji možete proći, a već imate dovoljno „obrazovnog tereta“ na svojim leđima.

 

Međutim, realnost nam pokazuje da se neke tehničke poteškoće redovno pojavljuju. Stoga, savetujemo vam da sakupiti informacije o tome koji su to problemi koji se najčešće mogu javiti i date jasne odgovore i instrukcije vašim učesnicima kako da ih preduprede ili šta da rade u slučaju da do tog problema dođe.

Takođe, spremite jasne tutorijale za korišćenje online alata koje ste planirali da upotrebljavate tokom vaše online aktivnosti. Podelite to sa učesnicima i zamolite ih da isprobaju ove alate pre nego što se pojave na vašoj online aktivnosti. Ohrabrite ih da vam pošalju neka pitanja na ovu temu ukoliko imaju ili ukoliko na njih naiđu tokom testiranja digitalnih alata.

Pored nekih tehničkih problema koji prate naše uređaje i platforme koje koristimo, tu je uvek i dobri stari problem – brzina interneta. Dobro je poznato da brzina interneta varira od oblasti do oblasti, sobe do sobe, broja korisnika i sl. Podsetite vaše učesnike da je potrebno da obezbede adekvatnu brzinu interneta tokom realizacije vaše online aktivnosti i pružite im jednostavne instrukcije kako to da urade. Možete ih i zamoliti da vam pošalju sliku svoje brzine interneta i da ih onda konsultujete kako da ga ubrzaju.

Na kraju, uvek ponudite vašim učesnicima podršku i pripremi i implementaciji vaše online aktivnosti. Recite im da vas mogu kontaktirati putem mejla, zakazati online sastanak sa vama ili chatovati, a sve to cilju prevazilaženja tehničkih problema koji se mogu pojaviti i savlađivanja digitalnih alata koje planirate da koristite.

2. IMPLEMENTACIJA

Stigli ste do vaše online aktivnosti, međutim i dalje vam se nameće milion nerazjašnjenih pitanja. Da li je sve spremno? Da li je tim spreman? Da li su spremni učesnici?

Vodite računa o online manirima.

Bonton je francuski pojam koji definiše elegantnu formu ili stil sofisticiranog ponašanja. I baš kao što se trudite da neka pravila ponašanja primenite u različitim društvenim i poslovnim situacijama, na isti način trebate da posmatrate vaše online aktivnosti kako biste osigurali da te aktivnosti protiču bez poteškoća. Dakle, potrebno je da definišete neka prihvatljiva pravila ponašanja za vaše učesnike pre nego što počnete sa vašom aktivnošću kako bi oni bili spremni i kako biste osigurali da nema nerazumevanja među učesnicima

Ovo su neki predlozi pravila koja možete da definišete i zamolite vaše učesnike da ih poštuju:

 

  1. Aktivno slušanje. Gledanje i zurenje u ekran vrlo često može biti iscrpno, naročito ako slušate duge govore ili pratite dugačke prezentacije. Međutim, upravo ste vi ti koji ste izabrali da se prijavite za ovaj događaj jer za vas nosi neku posebnu vrednost. Pažljivo slušajte i iskoristite za sebe svaki minut koji provedete na ovom događaju. Na kraju krajeva, ovo je pravljeno za vas (da pomogne vama).
  2. Bez prekidanja. Razumemo da veliki broj sjajnih ideja vam može pasti na pamet tokom online sesija dok neko drugi priča, bilo predavač, trener ili neki drugi učesnik. Međutim, vodite računa da toga ko priča ne prekidate u njegovom/njenom izlaganju. Ono što treba da uradite jeste da u chatu i nekom vrstom gestikulacije (dogovorite unapred gestikulaciju) date nagoveštaj da imate nešto da kažete na temu koja se otvorila. Na taj način ga/je nećete prekinuti, a vrlo brzo ćete dobiti priliku da nešto kažete.
  3. Poštujte tuđe prezentacije. Svi smo mi različiti, i imamo različite stavove na različite teme. Tako da su velike šanse da ćete doći u situaciju da se sa nekim ne slažete ili da vam nešto što neko drugi kaže nije interesantno. To vam međutim ne daje pravo da nekog bez poštovanja prekinete bilo da koristite reči ili ne. Da li biste voleli da neko prevrće očima ili se podrugljivo smeje dok vi pričate?
  4. Zaglušite vaš mikrofon. Gotovo svi učesnici se nalaze u različitim sobama, krajevima grada, zemljama… I iskreno nikoga ne zanima da li autobus ili voz prolazi ispred vašeg prozora, ili šta se nalazi na glasno pojačanom televizoru u drugoj sobi vaše kuće. Zvuci i slike u vašoj pozadini vrlo često mogu omesti onoga ko izlaže u njegovoj/njenoj prezentaciji. Stoga se pobrinite da je vaš mikrofon zaglušen dok drugi pričaju.
  5. Rezervišite prostor u vašem domu/kancelariji. Bez obzira da li se uključujete u online događaj iz vašeg doma ili kancelarije, ne želite da vam kolega, prijatelj ili član porodice utrčava u kadar i prekida vas. Najavite svima da ćete imati online aktivnost u toj i toj prostoriji, i zamolite ih da vas tokom nje ne prekidaju.
  6. Budite profesionalac. Rad izvan kancelarije svakako ima svojih prednosti. Međutim, to je i dalje rad. Pokušajte da se tokom online aktivnosti ponašate kao da je u pitanju aktivnost na kojoj biste uživo prisustvovali – izbegavajte da žvaćete žvake, jedete ispred kamere, pušite ili radite neke druge stvari koje inače ne bi bile prihvatljive.
  7. Uvek javite. Ukoliko iz nekog razloga se osećate nelagodno pa morate da isključite kameru, ili morate da napustite sastanak na kratko ili ranije, uvek javite to organizatorima. Poželjno bi bilo da organizatori ovo znaju unapred ukoliko je to moguće. Javite vašim kolegama i trenerima da ćete se „isključiti“ kako bi oni mogli da prilagode svoj program ili svoja izlaganja.

Kako održati dinamičnim duge online programe?

Svaki online događaj počinje velikim entuzijazmom i velikim očekivanjima, međutim realnost nam je do sada pokazala da se nekom delu vaših učesnika uvek prispava, ili postane dosadno ili su umorni… naročito ako su u pitanju dugi događaji. Pa kako onda da osiguramo da su nam učesnici tokom celog dana ili i drugim danima motivisani i kako održavamo njihovu energiju?

Sve je i dalje u dobrom planiranju. Pre nego što finalizujete agendu vašeg online događaja, potrebno je da definišete potrebe i „aktivnih“ i „posmatrača“. Činjenica je da neće svi učesnici imati isti nivo učešća i angažovanja tokom vašeg online događaja. Neki će biti više aktivni, neki više pasivni. Međutim, pobrinite se da vaš događaj adresira potrebe obe ove ciljne grupe, tako da na kraju vaš događaj zadovolji većinu vaših učesnika.

 

Najefikasniji način da ovo učinite jeste da u program uvrstite aktivnosti koje su interaktivne, praktične, zabavne i multimedijalne. Osmislite sesije koje zahtevaju aktivno učešće svih učesnika i ne dajte im da se pretvore u pasivne „spavače“. Međutim, te aktivnosti treba da budu jednostavne i ne preterano zahtevne iz tehničkog ugla. Ne želimo da učesnici budu zainteresovani za učešće, ali da smo im mi to našim zahtevima online događaja onemogućili. To bi dodatno izazvalo negativne efekte. Takođe, nikada ne zaboravite na zabavu. Ona je jedan od ključnih pokretača aktivizma. Neformalno obrazovanje je to koje podstiče oduševljenje i radost, pa tako nemojte to izostaviti ni kada je u pitanju događaj neformalnog online obrazovanja.

Takođe, veoma je važno da u naše programe uvrstimo različite predavače i govornike koji će voditi sesije. Učesnici vrlo često znaju da imaju pozitivne afinitete prema nekom tipu predavača, a ne prema nekom drugom, i obrnuto. Način na koji neko priča i vrši interakciju, njihov glas i ton, pa čak i naglasak, to su sve karakteristike koje ne moraju da se svide svim učesnicima. Tako da je ključno da imamo više predavača koji će se smenjivati i time učesnike većinski učiniti zadovoljnima. Pored toga, česte promene značajno doprinesi dinamici online aktivnosti pa ćete time svakako i dodatno održavati nivo motivacije učesnika.

Uspešne priče su način da ih uvek držimo budnim. Postoji veliki broj uspešnih priča koje mogu inspirisati učesnike na promenu i uspeh, da ih motivišu da postanu aktivni i puni energije, i pokažu im da ništa nije nemoguće. Pustite im neki video ili dovedite nekoga ko sa njima može podeliti priču o uspehu.

Iako sledeće može zvučati čudno, podsetite učesnike da se u dovoljnoj meri hidriraju tokom online sesija. Redovno ispijanje vode će razbuditi njihove ćelije i mišiće, i održati ih svežim i dinamičnim tokom vaših sesija.

Na kraju, bez obzira na sve prethodne korake koje smo pomenuli, ključan korak za uspeh svake online aktivnosti jeste da – budete pozitivni. Kamera ne može da sakrije vaša osećanja, narav i raspoloženje. Pokušajte da budete pozitivni tokom vaših online aktivnosti, redovno se nasmešite i suočite se sa problemima na pozitivan način.

Ustani i zasijaj.

Šta ako i pored svega, primetite da vaši učesnici polako tonu u san i oči počnu da im se sklapaju? Uvek postoje oni trenuci kada tišina „ispuni sobu“ i vaša pitanja i pozivi ne uspevaju da angažuju učesnike da se uključe… Kako sa tim da se nosite?

Digitalna verzija vaših aktivnosti se ne razlikuje u velikoj meri od vaših događaja uživo. Prva opcija vam je da probate da blago odstupite od programa i uvučete vaše učesnike u neke angažovanije aktivnosti. Možete iskoristiti različite alate i metode, ali imajte u vidu da je i ovo nešto što treba biti unapred pripremljeno. Ali ukoliko to niste uradili, i improvizacija je bolje rešenje od toga da nastavite bez promene vaše dinamike i agende.

 

Ko kaže da energizeri nemaju mesta u online aktivnostima? Baš naprotiv, oni mogu biti izuzetno zabavni i efikasni sve dok su prilagođeni online aspektima vaše aktivnosti. Ne brinite, kasnije tokom ove obuke ćete imati prilike da se upoznate sa nekim idejama za energizere.

Ukoliko ni ovo ne urodi plodom, izvucite „veliko oružje“… pauzu. Pauze su uvek dobrodošle nakon napornih i iscrpljujućih sesija, i učesnici se gotovo uvek vraćaju više orni i spremni za učešće u aktivnostima koje ste pripremili. Možete definisati dužinu pauze u skladu sa agendom i dinamikom grupe. Biće čak i bolje ukoliko o ovome porazgovarate sa njima. Predložite im da se prošetaju ili da urade neka blaga razgibavanja tokom pauze, popiju neku tečnost, kafu ili čaj, ili čak i da imaju kratku dremku od 15, 20 minuta.

3. „FOLLOW UP“ NAKON IMPLEMENTACIJA

Vaš online događaj je konačno gotov i kroz gore pojašnjene korake uspeli ste da je izvedete sa velikim uspehom. Da li to znači da je sve gotovo? Da li vaši učesnici treba da zaborave na sve i nastave tamo kuda su išli i pre vaše aktivnosti? Postoje načini kako da vaše učesnike učinite angažovanim i motivisanim i nakon završetka vaših online aktivnosti. I to na sledeći način…

Vaš online događaj je konačno gotov i kroz gore pojašnjene korake uspeli ste da je izvedete sa velikim uspehom. Da li to znači da je sve gotovo? Da li vaši učesnici treba da zaborave na sve i nastave tamo kuda su išli i pre vaše aktivnosti? Postoje načini kako da vaše učesnike učinite angažovanim i motivisanim i nakon završetka vaših online aktivnosti. I to na sledeći način…

Korak 1 – „Gejmifikacija“

Ubacite neke elemente igranja određenih igrica u vaš program. To je dobro oprobana i naširoko korišćena tehnika online marketinga koja podstiče uključivanje i interakciju sa proizvodom ili uslugom. Dodeljujte bodove, organizujte takmičenja, kvizove i druge zabavne aktivnosti koje će zainteresovati vaše učesnike da nastave svoj angažman.

Korak 2 – Priče o uspehu

Već smo pominjali ovu tehniku u prethodnom koraku, međutim ona se pokazala jako korisnom i u ovoj fazi online događaja. Motivišite ih kroz priče o uspehu, bilo putem videa ili kroz priliku da sa tim ljudima razgovaraju, da urade nešto što biste želeli vezano za temu vašeg događaja. Ili, ohrabrite ih da oni same podele svoje priče o uspehu – organizujte online sastanak na kome će učesnici deliti svoje uspehe i iskustva među sobom.

Korak 3 – Odgovornost

Ne postoji ništa što više motiviše učesnike od toga da ih uključite u ceo proces vašeg projekta, uključujući i pisanje vašeg izveštaja. Oni su najbolji svedoci progresa vašeg procesa i postignutih rezultata, pa stoga predstavljaju najznačajniji resurs za informacije prilikom kreiranja završnog izveštaja vaših online aktivnosti ili programa. Dodelite im zadatke i odgovornost. Prilika da se osećaju korisno i uključeno će sigurno održati njihovu motivaciju na visokom nivou.

Korak 4 – Lični kontakt

Nakon završenog online događaja, veza između vas i vaših učesnika je uspostavljena, sa svakim od njih u većoj ili manjoj meri. Iskoristite to i nakon događaja im ponudite priliku da vas kontaktiraju lično i da se sa vama posavetuju oko nekih propratnih aktivnosti. Takođe, budite im lični mentori u njihovom radu nakon online događaja.

Korak 5 – Podelite iskustvo

Ljudi vole da dele iz mnogo razloga: kako bi povećali svoje uzbuđenje oko njihovih iskustava, kako bi proširili vest dalje i doprineli nekoj promeni, ili čak kako bi ponovo proživeli sećanja koja ih ispunjavaju. Zajedno sa vašim učesnicima pripremite različite sadržaje za društvene mreže, a kroz koje će oni podeliti svoje iskustvo – postovi, meme, kratki video klipovi, intervjui i sl.

Korak 6 – Komunikacija

Ne možete očekivati od učesnika da nastave komunikaciju sa vama ukoliko im niste obezbedili adekvatne kanale za to. Preuzmite inicijativu i kreirajte grupe na platformama na kojima se i vi i oni osećate lagodno – Viber, WhatsApp, Discord i sl.

Korak 7 – Transfer znanja

Vaši učesnici su stekli znanja i veštine koje ste im namenili, ali zašto se tu zaustaviti i proširiti znanja i veštine dalje. Dajte vašim učesnicima zadatak da svoje znanje i veštine prenesu svojim vršnjacima i kolegama. Neka organizuju online događaje uz vašu podršku i savete, materijale i online alate koje ćete im obezbediti.

Korak 8 – Rezultati

Nekada kada se fokusiramo na proces, gubimo iz vida širu sliku rezultata i uspeha koje smo postigli. Podsetite vaše učesnika svih rezultata i uspeha koje su oni ostvarili tokom vašeg online događaja.

Ukoliko ne postoje „follow up“ aktivnosti nakon vašeg online događaja…

Sa druge strane ukoliko niste planirali nikakve propratne aktivnosti nakon vašeg događaja, možete se ipak potrudite da im poslednji „zalogaj“ bude upravo onakvog ukusa kakvim ste ga vi prvobitno zamislili.

Korak 1 – Sećanja

Zamislite da vaši učesnici koriste vašu hemijsku, sa logotipom vašeg online događaja, da nešto zabeleže i onda se prisete svih onih lepih sećanja sa vašeg online događaja. Ukoliko ste u mogućnosti, napravite paket i pošaljite vašim učesnicima suvenire koji će im omogućiti da se prisete vašeg događaja i davno nakon što je on završen.

Korak 2 – Podrška

Vi ste eksperti. Iskoristite vaše znanje da im budete lični mentori u njihovom daljem radu i karijeri. Budite im na raspolaganju da ih posavetujete ili da sa njima podelite relevantne materijale koji će im značiti.

Korak 3 – Komunikacija

Kao i u prethodnom slučaju, uspostavite kanale komunikacije kako biste osigurali da vaši učesnici mogu da stupe u kontakt sa vama – bilo da ih savetuje, nešto pomognete ili možda da sarađujete na nekim programima. Takođe, omogućite im da to isto urade među sobom kroz kreiranje različitih grupa kroz koje će ostati u kontaktu.

Korak 4 – Evaluacija

Vi svakako želite da znate utiske vaših učesnika nakon što ste završili vaš online događaj. Vama će trebati da možete da unapredite buduće aktivnosti, a njima će značiti što će dobiti priliku da se i njihov glas čuje i nešto unapredi. Kreirajte evaluacione upitnike i pošaljite vašim učesnicima da podele svoje utiske sa vama.

Korak 5 – „Newsletter“

Bez obzira koliko detaljan bio vaš online događaj, nemoguće je sa njima podeliti baš sve informacije koje postoje. Uvek postoji još nešto što mogu da pročitaju ili čuju, pa čak i informacije koje dolaze nakon vašeg događaja. Kreirajte „newsletter“ listu i sa učesnicima održavajte kontakt kroz deljenje dodatnog/novog sadržaja i informacija vezanih za temu vašeg online događaja.

Korak 6 – Stvaranje sadržaja

Učesnici su glavni protagonisti vaših online događaja, pa ih stoga zamolite da kreiraju neke prezentacije na temu koju ste obrađivali a koje oni mogu koristiti da svoje znanje drže na jednom mestu, dele sa drugima i dalje promovišu temu koju ste obrađivali.

Korak 7 – Hvala

Nije teško reći hvala. Vaši učesnici su prihvatili vaš poziv i verovali vam do samog kraja puštajući vas da ih vodite kroz ceo proces. Zajedno sa njima ste sve to postigli. Najmanje što možete na kraju da uradite jeste da im se iskreno zahvalite. Još bolje ako to možete da uradite sa svakim učesnikom pojedinačno.

COE
Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
COE
Fondacija Fridrih Nauman
Unicef
UG Libero