METODE NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

Korišćenje metoda neformalnog obrazovanja u online aktivnostima zahteva da se vratimo osnovama i još jednom prođemo kroz ceo proces pripreme metodologija. Stoga smo za vas pripremili sve korake kroz koje je potrebno proći prilikom pripreme svake sesije, ali i podelili ideje za neke online metodologije koje vam mogu koristiti.

PRIPREMA

 1. Definišite cilj koji želite da postignete tokom sesije;
 2. Odaberite metode koju želite da koristite radi ostvarivanja gore definisanog cilja i prilagodite je sopstvenim potrebama, ili osmislite sami svoju metodu;
 3. Definišite vreme koje je potrebno za realizaciju te metode i napravite sopstveni timeline događanja tokom sesije. Pokušajte da u glavi vizualizujete tok događanja.
 4. Pokušajte da predvidite koje su kritične tačke tokom sprovođenja metode. Npr. učesnici se ne uključuju u realizaciju aktivnosti ili nisu dobro razumeli svoj zadatak, onda je potrebno da osmislite pitanja koja će podstaći ili preusmeriti u željenom pravcu.
 5. Pripremite sve potrebne materijale, digitalne alate, instrukcije za korišćenje tih alata, i sl. Ovo će u velikoj meri olakšati odvijanje sesije.
 6. Definišite koliko učesnika će učestvovati i kako ćete ih podeliti.
 7. Osmislite jasno ulogu svih učesnika u sesiji.
 8. Dodelite neki zadatak pre sesije kako bi se učesnici upoznali sa temom, alatima i/ili zadatkom.
 9. Napišite scenario odvijanja sesije

IMPLEMENTACIJA

 1. Dajte uvod u sesiju sa svim jasnim instrukcijama i pravilima.
 2. Prođite kroz online alate koje ćete koristiti i uverite se da svi učesnici imaju pristup, kao i da im alati adekvatno rade.
 3. Dodelite im uloge.
 4. Ohrabrite ih na individualni rad – rad u paru – rad u malim timovima ili velikim grupama putem online alata koje ste im pripremili.
 5. Pustite da se sesija odvija bez prekidanja i budite uvek spremni da podstaknete ukoliko vidite da se nešto ne odvija kako ste planirali.
 6. Pred kraj sesije uvek vratite učesnike u jednu grupu kako biste mogli da uradite refleksiju na sve što se dogodilo.

NAKON SESIJE

 1. Pošaljite učesnicima neke rezultate i zaključke koje ste sami ili još bolje zajedno napravili.
 2. Zamolite ih da pročitaju/pogledaju i da vam daju svoje mišljenje o njima putem nekog upitnika, kviza ili evaluacije.
 3. Zamolite ih da podele sa vama mišljenje o metodi koju ste sproveli.
 4. Iskoristite njihove sugestije da unapredite svoje metode i svoj rad u budućnosti.

Ispod smo za vas spremili nekoliko primera koji bi mogli da vas podstaknu na razmišljanje i kreiranje ili adaptaciju neke metodologije koju ste ranije koristili.

METODA ZA RAZMENU IDEJA

METODA ZA DEBATOVANJE

METODA ZA GRUPNI RAD

COE
Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
COE
Fondacija Fridrih Nauman
Unicef
UG Libero