EDUC@TION MIXER – OBUKA ZA UČENIKE

Često smo imali prilike da čujemo od naših roditelja, rođaka ili starijih prijatelja da „škola nije što je nekad bila“ . Međutim retko smo tu rečenicu mogli da čujemo od naših prijatelja i vršnjaka. Pandemija virusa Covid-19 je izmenila mnogo aspekte naših života, ali možda ponajviše način na koji smo išli u školu, pohađali nastavu, učili jednu od drugih, provodili vreme sa našim drugarima/cama u školi. Sve to su zamenili ekrani naših kompjutera i telefona, kao i brojne web platforme i aplikacije. Tako da, škola zaista danas nije što je nekad bila.

U tranziciji sa tradicionalnog na online način odvijanja nastave, mnogi važni elementi su se izgubili ili se još uvek pokušava pronaći način kako oni da se nadoknade – stepen interakcije tokom nastave, kvalitet stečenog znanja, veliki odmori, zajedničko učenje, praktična nastava, i mnogi drugi. Pored toga što obrazovni sistem i naši nastavnici nisu bili spremni za to, izostala je podrška i učenicima koji takođe imaju poteškoća da se prilagode na online nastavu. Mladi danas jesu digitalno pismeni i u velikoj meri „bliski“ digitalnim alatima i resursima, ali i nama je potrebno da nas neko uputi i korišćenje različitih platformi i alata, ili da nam pomogne da i sami doprinesemo poboljšanju kvaliteta online nastave za nas same i pokušamo da rešimo neke od gore navedenih problema. Na taj način ćemo aktivno učestvovati u nečemu što je „na kraju dana“ najvažnije za nas učenike.

Upravo ova obuka je namenjena svim učenicima sa teritorije Republike Srbije sa ciljem da im pomogne da steknu neophodne veštine da aktivno učestvuju u online nastavi i svojim znanjem i kreativnim idejama doprinose unapređenju kvaliteta online nastave.

ŠTA KAŽU NAŠI VRŠNJACI, A ŠTA NAŠI NASTAVNICI?

Hajde da se prvo upoznamo sa tim šta kažu podaci o online obrazovanju u Srbiji danas. I to podaci koji su prikupljeni od 770 učenika širom Srbije, kao i kroz veliki broj razgovora koji smo obavili sa nastavnicima u Srbiji.

%

učenika smatra da je glavni problem online obrazovanja danas nedostatak interakcije sa nastavnicima i drugim učenicima

Iako su učenici relativno zadovoljni načinom odvijanja online nastave u Srbiji, takvi stavovi proizilaze pretežno iz njihovog razumevanja za tešku poziciju u kojoj su se našli nastavnici. Učenici su svesni većine problema i izazova online obrazovanja, i prepoznaju različite prepreke u izvođenju online nastave. Smatraju da je potrebno da škole obezbede dodatnu obuku i pomoć nastavnicima kako bi se unapredio kvalitet online nastave. A kao najveći nedostaci online nastave identifikovani su:

– nedostatak interakcije učenika sa nastavnicima i drugim učenicima,

– nedostatak povratnih informacija od nastavnika, i

– monotona nastava i nedostatak raznovrsnih sadržaja.

Oni koji su ispitivani su takođe naglasili važnost dodatne pomoći i obuke samih učenika u korišćenju online alata, njihovoj pripremi za pohađanje online nastave, kao i za uspostavljanje kvalitetnije komunikacije sa među učenicima i međusobne vršnjačke podrške.

Sa druge strane, ni stavovi vaših nastavnika iz škola širom Srbije se ne razlikuju u velikoj meri od vaših stavova. Kao glavne izazove nastavnici su izdvojili:

 

 • Neadekvatnu pripremu i obuku za pružanje online nastave;
 • Nedostatak infrastrukture za pružanje kvalitetne online nastave;
 • Nepripremljenost učenika na dodeljene platforme za rad;
 • Nedostatak prilika za učenje i razmenu iskustva među nastavnicima, ali i sa drugim sektorima koji mogu biti od pomoći (npr. neformalno obrazovanje).

Posmatrano iz perspektive učenika, iz svega ovoga smo uvideli dve stvari:

 

 1. Da je i učenicima potrebna podrška za učešće u online nastavi kroz razvijanje neophodnih veština, pre svega za korišćenje online alata ali veštine verbalne i neverbalne komunikacije putem online kanala kojom su svakodnevno izloženi.

 

 1. Da učenici mogu imati aktivnu ulogu u unapređivanju kvaliteta online obrazovanja kroz podršku nastavnicima, ali i podsticanje međusobne vršnjačke interakcije i podrške.

 

Upravo u ovome naša obuka nastoji da vam pomogne! Mladi su puni kreativnih ideja i znanja koje oblikuju svet oko nas. Kroz ovu obuku mi želimo da vam damo ideje kako da taj svoj potencijal iskoristite.

OBRAZOVANJE PO MERI UČENIKA

 

Online obrazovanje dolazi tu da ostane. Možda ne u potpunosti, ali većina je saglasna – elementi online obrazovanja koje pohađamo danas će se zadržati i u budućnosti, stvarajući „hibridni“ režim realizacije nastave. I dok naše nastavnici, škole i druge institucije pokušavaju da pronađu najbolji način kako da se ova nastava odvija, potrebno je dosta rada i vremena da se online obrazovanje postavi „na noge“ na način na koji se nekada odvijala tradicionalna nastava.

Ako to ranije nije bio slučaj, danas se pred učenike postavlja jedinstvena prilika – da učestvuju u oblikovanju sistema obrazovanja koji će pohađati i oni, ali i generacije đaka koje budu dolazile nakon njih.

Upravo vi imate priliku da kažete kako vam se dopada svaki element online nastave danas, da date predloge kako nešto da se unapredi, da pomognete i sebi i svojim vršnjacima oko učenja, i da pokušate da stvorite onaj stari „šarm“ koji je škola imala za vas poput druženja na velikim i malim odmorima.

Ako vas reč „prilika“ nije do sada motivisala, možda hoće reč odgovornost. Pored toga što se pred vas postavila ova prilika, ona je sa druge strane i odgovornost. Možemo da kažemo da je „obrazovanje došlo na vaš teren danas“. Mladi koji su danas digitalno daleko pismeniji od drugih generacija imaju i obavezu da se uključe i svojim znanjem, iskustvom i idejama oblikuju odvijanje online nastave danas.

Dok su druga dva poglavlja posvećena podizanju vaših veština da učestvujete u online obrazovanju kao jedna vrsta pomoći i podrške koja je često izostajala u prethodnih 2 godine, ovo poglavlje ima za cilj da vam da ideje i podstakne vas na akciju!

Verovatno se sada pitate „Ok, al’ šta je to što mi možemo da uradimo?“.

MOŽETE DA UNAPREDITE VAŠU MEĐUSOBNU INTERAKCIJU IZMEĐU UČENIKA

 

Kada su upitani učenici, šta je to što im najviše nedostaje iz „stare nastave“ i odlaska školu, većina učenika je rekla da je to prilika za interakciju – neformalni razgovor i ćaskanje sa drugarima ili drugaricama ili diskusija o dešavanjima tokom časa. Nakon što se završi predavanje, većina vas izlazi iz web platformi ili aplikacija i ostaje sama u svoja 4 zida. Eventualno se sa najboljim drugarima čujete prekom WhatsApp-a ili Viber-a, ali i dalje „nije to to“. Nema one energije zbog koje nekoliko dana pre prvog septembra raste uzbuđenje zbog ponovnog susreta sa nekim vršnjacima.

Možda ti mali i veliki odmori ne mogu da budu tokom online kao što je to bilo tokom tradicionalnog načina realizacije nastave, ali možemo da se potrudimo da napravimo što približniji doživljaj njima. Hajde da zajedno napravimo ONLINE MALI I VELIKI ODMOR!

Kako biste napravili online mali i veliki odmor, potrebno je da uradite nekoliko koraka.

 • Obavite razgovor sa vašim nastavnim starešinom i obavestite ga/je šta vam je problem i šta želite da uradite. Recite im da je to prostor u kome biste voleli da budete bez drugih nastavnika i zamolite ih da vas u tome podrže time što će svim učenicima sugerisati da iskoriste priliku za „online druženje“ tokom malih i velikih odmora.
 • Organizujte tim koji će pokrenuti i napraviti male i velike odmore. U okviru tima možete da razmenjujete ideje, dogovarate se oko uloga, definisanja nekih tematskih razgovora i slično.
 • U okviru tima poželjno je da imate:
  1. Nekoga ko veoma dobro vlada IT veštinama;
  2. Nekoga ko ima kreativne ideje;
  3. Nekoga ko je dobar organizator;
  4. Nekog „influensera“ – osobu koju će ostali iz odeljenja pratiti i prihvatiti njen poziv da učestvuju u odmorima.
 • Zatim kreirajte online prostor u kome će se odvijati veliki i mali odmori. Za tu namenu možete iskoristi web aplikacije poput Wonder.me ili Zoom web platforme koje imaju veliki broj opcija upravo za ovu namenu. Možda bismo vam ponajviše sugerisali da istražite platformu Wonder.me (opis i instrukcije za korišćenje ove platforme možete pronaći u narednom poglavlju ove obuke). Istražite je.
 • Napravite spisak pravila kako će mali i veliki odmori biti organizovani, ali ne zaboravite da na t pravila stavite „tri tačke“. Takođe, ne zaboravite da je sloboda ono što je kod velikih i malih odmora vama bilo najviše interesantno.
 • Održite prezentaciju platforme i načina/ pravila putem kojih će biti organizovani veliki i mali odmori. Pitajte vaše vršnjake da vam daju sugestije kako da ovo unapredite ili da predlože neke druge kreativne ideje.
 • Možete i da realizujete anketu sa predlozima za organizaciju velikih i malih odmora u odeljenju.
 • Pričajte neformalno putem drugih kanala komunikacije sa vašim drugarima i drugaricama i ubedite ih da učestvuju u velikim i malim odmorima.
 • Krenite u realizaciju i sa vremena na vreme razgovarajte šta je dobro i šta bi moglo da bude bolje tokom ovih odmora. Nove ideje su uvek dobro došle.

 

Verujemo da će ovo unaprediti vašu međusobnu interakciju, ali se vi nemojte na ovome zaustavljati. Možda možete da smislite neke nove ideje za međusobno druženje i razgovor. Onako kao što je nekada bilo.

MOŽETE DA ORGANIZUJETE GRUPE VRŠNJAČKE PODRŠKE

Druga stvar koja učenicima u velikoj meri nedostaje je ona prilika da u 5 ili 10 minuta pitate nekoga da vam objasni kako se rešava zadatak koji je bio ne prethodnom času ili da sa vama podeli par najbitnijih informacija iz nekog predmeta pre kontrolnog zadatka kako biste se zajedno svega podsetili. Iako ovoga više nema pre ili posle škole ili tokom velikih i malih odmora (možda ćete kroz organizaciju online velikih i malih odmora i ovo podstaći), to ne znači da ne možemo iskoristiti online alate koji nam se nude i na neki način i ovo nadoknaditi.

Ne samo da je tehnički postalo teže danas ići u školu, već je proces učenja postao teži. Naše navike da ne provodimo previše vremena gledaju jedan video klip u velikoj meri su se odrazile na našu koncentraciju i pažnju tokom online nastave. Kao posledicu ovo ima sve slabije znanje koje usvajamo i neretko su nam potrebni dodatni časovi od strane privatnih profesora kako bismo svo to nadomestili. Međutim, jedno od rešenja ovog problema može da bude i FORMIRANJE GRUPE PODRŠKE.

Postoji dosta sličnih koraka kao i kod kreiranja online velikih i malih odmora, ali kako se kaže „ponavljanje je majka uspeha“, pa smo sigurni da će vam i ovo biti korisno.

Za formiranje grupe vršnjačke podrške, poželjno je da sledite sledeće korake:

 • Dakle, ponovo, prvo je potrebno da obavite razgovor sa vašim nastavnim starešinom. Pogotovo jer vam i on/a u ovome može pomoći. Recite im da želite da želite da međusobno jedni drugima pomognete kroz objašnjavanje lekcije, priprema za kontrolne zadatke i rešavanja zadataka iz prirodnih predmeta. Zamolite nastavnog starešinu da se uključi u ovaj proces zajedno sa vama tako što će tehnički pomagati ovaj proces, ali ne i učestvovati u njemu. Ipak je ovo grupa vršnjačke podrške. Naravno, ukoliko je neki nastavnik voljan da vam u tome pomogne i pokuša neke stvari dodatno da pojasni, ovo može biti izuzetno korisno za sve, pa ih nemojte odbijati. Ali se pre toga svi složite sa ovim.
 • Formirajte tim učenika koji će na ovom raditi. Kada je u pitanju tim za formiranje grupe podrške, u njemu ćete želeti da imate:
  1. Nekoga ko poseduje zavidne IT veštine kako bi održavao platformu na kojoj će se grupa všrnjačke podrške ovijati funkcionalnom. Admin vaše grupe.
  2. Nekoga ko ima dobre veštine koordiniranja i organizovanja. Ova osoba/e će biti zadužena za komunikaciju sa nastavnim starešinom, kao i sa svim ostalim članovima tima, kao i raditi na pripremi povremenih programa rada ovih grupa, slati pozive učesnicima i slične aktivnosti.
 • Naravno neizostavni deo tima su svi oni koji će pristati i želeti da podele znanje sa drugim vršnjacima.
 • Kada je u pitanju odvijanje „života“ u grupama vršnjačke podrške, postoje dva koncepta koje možete primeniti (naravno poželjno je da kombinujete ova dva koncepta s obzirom da različitim osobama odgovaraju različiti stilovi učenja):
  1. Slobodan stil – kreirajte prostor u kome će se učenici sami okupiti i po slobodnoj volji deliti u grupe u odnosu na temu na kojoj žele da rade, iz njih izlaziti, posećivati više grupa i slično.
  2. Planirana sesija – pozovite neke od nastavnika ili vaših roditelja ili nekoga drugog za koga znate da vam na interesantan i prijemčiv način mogu objasniti neki deo gradiva iz nekog predmeta. Budite slobodni da možda predložite zanimljivije načine na koje biste voleli da radite sa njima – u malim grupama, kroz primere, da vam smisle neke zadatke i slično.
 • Kreirajte prostor za odvijanje grupe vršnjačke podrške. Razmotrite ponovo Wonder.me ili Zoom web platformu. Pročitajte opise i drugih alata koje smo vam predstavili u narednom poglavlju i testirajte ih.
 • Definišite dane kada će se grupe vršnjačke podrške odvijati. Nemojte preterivati, neka to bude jednom ili dva puta nedeljno uz mogućnost da po potrebi organizujete dodatne termine (npr. neposredno pre kontrolnih ili pismenih zadataka ili usmenog ispitivanja od strane nastavnika).
 • Definišite spisak pravila i način funkcionisanja online grupe vršnjačke podrške kako biste obezbedili nesmetano odvijanje. Kao i kod velikih i malih odmora, i ovde je važno da postoji stepen slobode, u suprotnom će se pretvoriti u nastavak online nastave, a to biste želeli da izbegnete.
 • Upoznajte vaše vršnjake sa planom i programom. Održite prezentaciju platforme, pravila i načina na koji će se ova grupa odvijati.
 • Pre svake online grupe vršnjačke podrške ili na kraju prethodne sesije, sprovedite anketu sa ostalim učenicima o tome šta je to što bi želeli da nauče, razmene i sl. Pitajte i ko bi od učenika želeo da održi predavanja. Međutim, uvek zadržite slobodu da se na nekim sesijama grupe spontano organizujete.
 • Krenite u realizaciju i podržite međusobno jedni druge.

 

Online grupe vršnjačke podrške sa jedne strane vam pomažu da savladate gradivo koje trenutno obrađujete u nastavi, a sa druge podstiče dalje neformalno druženje i stepen interakcije među vama. Istražite ovu ideju.

MOŽETE DA PRUŽITE PODRŠKU VAŠIM NASTAVNICIMA

Kao što smo gore i rekli, pred vama je jedinstvena prilika ali i odgovornost. Znanje imate. Kreativne ideje imate. Potrebno je samo da se dobro informišete o tome koji sve alati za edukaciju putem online kanala postoje, koje su njihove mogućnosti, i da onda to znanje i ideje pretvorite u zanimljive i dinamične koncepte rada. Ispod su predstavljeni neki od načina na koje vi možete pružiti podršku vašim nastavnicima i oblikovati realizaciju online nastave danas. Neke od ideja vam mogu delovati „suviše jednostavno“, međutim nekada najprostije ideje budu te koje imaju i najviše uspeha.

Neke od ideja za pružanje podrške nastavnicima za unapređivanje online nastave su:

 • Istražite alate i ideje koje smo vam predstavili u okviru ove obuke i dogovorite se sa vašim razrednim starešinom da tokom časa odeljenske zajednice odvojite 15 minuta tokom kojih ćete:
  1. Izneti stvari koje vam se nisu dopale tokom pružanja online nastave;
  2. Dati predloge kako te stvari mogu da se unaprede;
  3. Smisliti kreativne ideje za unapređivanje kvaliteta online nastave;
  4. Predstaviti novi digitalni alat koji ste otkrili i mogućnosti koje on pruža.
 • Tokom rada sa ostalim nastavnicima takođe možete da obavite razgovor sa njima i date im ideju za neki novi alat koji možete koristiti u obrađivanju tog predmetnog gradiva.
 • Praktična nastava je možda i najviše trpela tokom prethodne dve godine. Pitajte nastavnike tih predmeta da zajedno formirate tim koji će napraviti najbolju metodologiju rada/realizacije praktične nastave.
 • Razgovarajte sa nastavnicima i dogovorite se sa njima da budete vi „nastavnik na jedan online čas“. Neka vam nastavnici dodele neki deo gradiva za koji ćete vi sami smisliti način na koji ćete to gradivo obraditi.
 • Uzmite aktivnu ulogu na času. Možda nema više brisanja table, ali postoji dosta stvari koje redari i danas mogu raditi. Razgovarajte sa nastavnicima da uspostavite ulogu redara koji bi mogli da:
  1. Beleže ko je digao „online ruku“ kako bi se javio za reč;
  2. Sumiraju pitanja koja su stigla za nastavnike putem „chat-a“;
  3. Organizuju „online energizere“ – aktivnosti za razmrdavanje usred časa. S obzirom da online nastavi danas nedostaje dinamika, upravo ova aktivnost bi mogla to da nadomesti a da usput poveća stepen interakcije i zanimljivosti online nastave. Potražite „online energizere“ putem web pretraživača i razmrdajte vaše drugare i drugarice;
  4. Pripremaju i sprovode ankete o zadovoljstvu učenika online časom i metodologijom koja je korišćena.

Sigurni smo da ćete vi smisliti i brojne druge načine na koje možete da pomognete vašim nastavnicima u realizaciju online nastave i aktivno se uključite u unapređivanje kvaliteta online obrazovanja u Srbiji. Mi smo sa vama podelili samo neke od ideja.

DIGITALNI ALATI I KAKO DA IH KORISTIMO

Kroz ovo poglavlje želimo da vas upoznamo sa nekim od digitalnih alata koje ćete najčešće imati prilike da srećete u vašoj nastavi, tj. alata koje će vaši nastavnici najčešće koristiti. Time što ćete se upoznati sa alatom i provežbati kako se ovaj alat koristi, ne samo da će vama biti lakše tokom online časova već ćete i vašim nastavnicima pomoći u realizaciji časa, a možda i vašim drugarima/drugaricama.

Ako vam se neki od navedenih alata svidi, budite slobodni da razgovarate sa vašim nastavnicima i predložite im da koriste te alate u nastavi. Možete upravo vi da budete osoba koja će nastavnicima i vašim vršnjacima pokazati kako se neki alat koristi.

Takođe, ideje koje ste dobili kroz prvo poglavlje ove obuke možete sami organizovati između sebe koristeći upravo neke od ovde predstavljenih alata.

Ovde ćete pronaći opise sledećih digitalnih alata:

 • Digitalni alati za prezentaciju
 • Digitalne table
 • Digitalni alati za grupni rad
 • Digitalni alati za ispitivanje i ankete
 • Digitalni alati za ocenjivanje i evaluaciju
 • Digitalni alati za relaksaciju

DIGITALNI ALATI ZA PREZENTACIJU

Prezi (www.prezi.com)

Prezi je u početku predstavljao antitezu za PowerPoint. Ovaj softver za prezentacije trebalo je da ispravi svaku grešku tipične prezentacije. Umesto pojedinačnih slajdova, daje vam platno za iznošenje ideja i informacija, u vidu mape uma. Umesto naglih prelaza, Prezi uvećava i umanjuje vaše platno virtuelnom kamerom. Tokom godina, Prezi je uglavnom išao u korak sa tempom digitalnog sveta, dodajući nove načine i alate za predstavljanje, uključujući video. Možete, na primer da snimite sebe kako držite govor i uz to dodate grafiku i tekst ili jedno od ta dva. Prezi je sada sve samo ne lagana aplikacija za uređivanje video zapisa i pozicionirana je kao pratilac PowerPointa više nego njegova zamena. Prezi je odlična alternativa ako nikada niste osetili pravu povezanost sa tradicionalnim slajdovima.

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

 

Visme (www.visme.com)

Visme je sve-u-jednom alat za stvaranje sadržaja koji vam omogućava da kreirate i delite prelepe sadržaje – uključujući zanimljive prezentacije, infografike, dokumente, video zapise i grafiku – sa malo ili nimalo veština dizajniranja. Stvoren za ne-dizajnere, ali je i dalje dovoljno moćan za grafičke dizajnere, Visme kombinuje jednostavnost, fleksibilnost i interaktivne funkcije, tako da imate sve što je potrebno za stvaranje zanimljivog sadržaja koji će se svideti vašoj publici. To je poput Canve, PowerPointa i Prezi-a, sve u jednom. Stvorite zanimljive infografike i interaktivne prezentacije, kao i lepe dokumente.

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

Lista drugih alata za prezentaciju:

 • Google Slides
 • Geniallyap

 

DIGITALNE TABLE

Jamboard (jamboard.google.com)

Ovaj alat je namenjen kombinovanju softvera za interakciju uživo i video konferencije sa digitalnom tablom kako bi se omogućila saradnja tokom časa. Jamboard se koristi za aktivnosti tokom kojih je potrebna saradnja, razmena ideja i kreativnost. Nijedan od ovih alata nema puno memorije, jer se od korisnika ne očekuje da čuvaju dokumente na samom uređaju.

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

 

Awwapp (www.awwapp.com)

Online table koja reaguje na dodir za saradnju i “mozganje” unutar vašeg odeljenja u realnom vremenu. Zaboravite na dosadne formulare za registraciju samo unesite awwapp.com i počnite odmah da crtate! Jednostavno kreirajte, sačuvajte i delite svoje crteže sa članovima svog tima ili odeljenja.

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

 

Miro (www.miro.com)

Miro je mrežna kolaborativna platforma koja omogućava distribuiranim timovima da efikasno rade zajedno, od mozganja pomoću digitalnih lepljivih beleški do planiranja i upravljanja agilnim radnim tokovima. Uz Miro možete iskoristiti čitav niz mogućnosti za saradnju, uključujući video, ćaskanje, prezentacije i deljenje, kako biste timski rad omogućili bez napora i olakšali saradnju. Ojačajte svoje dizajnerske, razvojne i inženjerske timove da se poravnaju i inoviraju na platformi koja sve to omogućava u realnom vremenu. Stvorite koncepte, mapirajte priče učesnika ili lako sprovedite planiranje puta, itd.

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

 

Google docs (www.google.com/docs)

Google docs su deo sveobuhvatnog paketa mrežnih aplikacija koje nudi i povezuje Google. Korisnici Google dokumenata mogu da uvezu, kreiraju, uređuju i ažuriraju dokumente i tabele u različitim fontovima i formatima datoteka, kombinujući tekst sa formulama, listama, tabelama i slikama. Može da posluži kao zamena za tablu tokom nekih obrazovnih aktivnosti.

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

 

Lista drugih mogućih digitalnih tabli:

 • Dropbox
 • Mural
 • Sketchboard
 • Concept board

DIGITALNI ALATI ZA GRUPNI RAD

Wonder (www.wonder.me)

Wonder je virtuelni prostor u kom se ljudi mogu sastajati i razgovarati. Gosti mogu da vide ko sa kim razgovara. Uz pomoć miša možete premeštati svoje avatare. Da biste se pridružili razgovoru treba da se približite, odnosno da približite svoj avatar drugim avatarima uz pomoć miša. Da biste napustili razgovor, treba da odmaknete avatar. Jednostavno. Kao domaćin možete da delite sadržaj sa svim gostima ili samo sa onima u određenom području. Emitujte svoj video, ekran ili bilo koji drugi medij. Postavljanje događaja je poput pripreme fizičkog mesta – čarobnim štapićem: Postavite područja, definišite sadržaj ili teme i definišite kako gosti mogu da komuniciraju.

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

https://www.youtube.com/watch?v=RPLyWDPR_mc

 

Kako pristupiti platformi Wonder?

Korak 1 –Wonder.me platforma traži lozinku (password) prilikom ulaska u virtuelnu sobu za sastanke. Ukoliko je neko drugi kreirao sastanak potrebno je da Vam da lozinku za pristup sesiji.

Korak 2 – Nakon što kliknete na link i uđete na sajt dobićete pitanje da li želite da sesiji pristupite sa upaljenom kamerom i mikrofonom. Potrebno je da omogućite ovu opciju kako biste mogli da učestvujete adekvatno.

Korak 3 – Potvrdite Vašu dozvolu za upotrebu kamere i mikrofona u okviru Wonder.me platforme klikom na „Allow/Dozvoli“ dugme na iskačućem oblačiću u okviru vašeg pretraživača.

Korak 4 – Upišite svoje ime i kliknite na dugme „Next“. Prilikom klika na dugme „Next“ biće napravljena slika koja će služiti kao vaša profilna fotografija tokom Wonder.me sesije.

Korak 5 – Testirajte da li čujete zvuk i da li Vam radi mikrofon. Kliknite „Yes“ ukoliko je sve u redu.

Korak 6 – Unesite lozinku za pristupanje sesiji koju ste dobili od predavača/trenera i kliknite dugme „Enter the room“.

Korak 7 – Čestitamo! Ušli ste u virtuelnu sobu. Vaš avatar pomerate klizeći kursorom preko radne površine platforme Wonder.me držeći levo dugme miša pritisnuto. Kada se nađete u neposrednoj blizini drugog korisnika automatski će se pokrenuti video poziv između Vas tako da ćete na taj način imati priliku da se upoznate i proćaskate.

 

Važne napomene za uspešno korišćenje platforme Wonder!

 • Za pristupanje platformi Wonder.me najbolje je koristiti Google Chrome pretraživač. Ukoliko platforma u bilo kom trenutku prestane da funkcioniše kako treba, ugasite vaš pretraživač, pokrenite ga ponovo i ponovo se ulogujte.
 • Preporučujemo da zbog preglednosti i stabilnosti platforme koristite laptop ili desktop računar prilikom njenog korišćenja.

 

Monday (www.monday.com)

Monday.com je aplikacija za saradnju na mreži. Timovi ga koriste za organizovanje i praćenje svog rada. Da li je to aplikacija za upravljanje projektima? Strogo govoreći, ne – ali se čini da bi neko to mogao i tako nazvati. Zapravo, to je više poput kolekcije vrlo prilagođenih specifičnih tabela u kojima svi u timu evidentiraju zadatke koji su im potrebni da ih izvrše i ažuriraju ih izveštajima o statusu i drugim relevantnim informacijama. Na ovaj način svaki član tima može da vidi sve aktivne zadatke i njihov napredak, olakšavajući prenošenje posla sa jedne osobe na drugu ili brzo uskakanje ako neko iznenada nije dostupan. Monday.com ima moderan i atraktivan interfejs i prilično je jednostavan za upotrebu. Uzimajući u obzir da slične aplikacije nude besplatnu uslugu i jednostavnije opcije pretplate, Monday.com bi mogao biti konkurentniji.

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

 

Trello (www.trello.com)

Trello je privlačna, zabavna i intuitivna aplikacija koja pomaže ljudima da sarađuju oko zajedničkog rada. Najveći izazov za njeno korišćenje je odlučiti da li je to prava vrsta aplikacije za saradnju koja upravlja vašim radom. Trello je najbolje opisati kao softversku kategoriju koja je najbolja za organizovanje, koordinaciju i praćenje rada dok se kreće kroz tok rada među grupom ljudi. To nije sjajna aplikacija za tradicionalno upravljanje projektima. Ipak, Trello-ove prednosti su jednostavnost upotrebe i mogućnost deljenja Trello ploča sa spoljnim saradnicima.

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

 

 

DIGITALNI ALATI ZA ISPITIVANJE

EasyPolls (www.easypolls.net)

EasyPolls je korisnički alat za kreiranje anketa na mreži. Besplatan je za upotrebu za sve! Da, postoje premium funkcije koje koštaju malo, ali možete da napravite sjajne ankete ne plativši ništa.

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

 

Mentimeter (www.mentimeter.com)

Mentimetar je besplatna interaktivna platforma za prezentaciju koja omogućava interakciju između izlagača i njihove publike u stvarnom vremenu čineći sastanke ugodnim, zanimljivim i inkluzivnim. Mentimetar omogućava predavačima da se istinski povežu sa svojom publikom pružajući im jednostavne alate za izradu interaktivnih prezentacija

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

 

Lista drugih alata za ispitivanje:

 • Google forms
 • Poll-maker.com
 • Strawpoll
 • app
 • Pigeon hole
 • Surveymonkey

DIGITALNI ALATI ZA OCENJIVANJE I EVALUACIJU

Google forms (www.google.com/forms)

Google forms su alatka za anketiranje koja je apsolutno besplatna za pojedince i preduzeća sa Google nalogom. Nema ograničenja u anketama, pitanjima ili odgovorima, što ovo čini jednim od najboljih proizvođača besplatnih formi na tržištu. Uz to, softver uključuje izvrsne alate za saradnju. Međutim, Google obrasci imaju neke velike nedostatke. Vrste pitanja su ograničene, logika ankete nije toliko široka i nema mnogo prostora za prilagođavanje obrazaca. Do neke mere dobijate ono što “plaćate” ovim besplatnim softverom.

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

  

Lista drugih alata za ocenjivanje:

 • Google classroom

DIGITALNI ALATI ZA RELAKSACIJU

Kahoot (www.kahoot.com)

Kahoot! je platforma za učenje zasnovana na igrama koja olakšava stvaranje, deljenje i igranje igara za učenje ili kvizova o trivijalnostima za nekoliko minuta. Kombinujte kviz pitanja sa anketama, slagalicama i slajdovima u jednom kahootu ili koristite vaša pitanja. Učenje na daljinu putem hostinga igara uživo putem videa ili dodeljivanja igara tempom učenika, gde se pitanja i odgovori prikazuju na uređajima igrača. Igrajte na času da biste svoje lekcije podigli na viši nivo!

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

 

Lista drugih alata za relaksaciju:

 • Skribll.io

VEŠTINE VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE

Verbalna i neverbalna komunikacija putem digitalnih alata je postala sastavni deo naših života. Bilo da razgovaramo putem video linka, razmenjujemo poruke ili naše slike, ili učestvujemo na online časovima i seminarima, mi smo svakodnevno izloženi verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji putem online kanala koja od nas zahteva određene veštine. Iako smo veštine verbalne i neverbalne komunikacije uživo indirektno sticali tokom odrastanja i nakon toga samo nastavili sa tim tokom školovanja, sada se način školovanja promenio a od nas se očekuje i da unapredimo veštine koje imamo kada je u pitanju verbalna i neverbalna komunikacija.

Sada treba da govorimo u kameru pred velikim brojem ljudi. Ranije bi to ljudi nazivali veštinom javnog nastupa. Upravo tu veštinu treba da savladamo da bismo mogli da učestvujemo u online nastavi i da zabeležimo još bolje rezultate. Pored toga, ove veštine su i sastavni deo liste neophodnih veština kada je u pitanju zapošljavanje i građenje dalje karijere. Dakle, što pre ovo savladamo, to će nam kasnije biti lakše tokom naše obrazovne i profesionalne karijere.

Za početak, hajde da se prvo upoznamo sa tim šta je verbalna, a šta neverbalna komunikacija. Pogledajmo video ispod:

Pre nego što sa vama podelimo nekoliko saveta, neophodno je da kažemo da verbalna i neverbalna komunikacija putem online kanala zahteva dobru tehničku pripremljenost. U slučaju da vam šušti mikrofon, „secka“ Internet ili je jako loša rezolucija kamere, to ne samo da će vašim nastavnicima i vašim vršnjacima smetati prilikom slušanja već će ometati i vas same. A to može dovesti do toga da vam te neprijatnosti poremete koncentraciju, da zaboravite šta ste hteli da kažete ili da ne možete da nastavite dalje sa vašim izlaganjem. Dobra tehnička pripremljenost za online javni nastup podrazumeva sledeće:

 1. Pobrinite se da imate dovoljno jaku Internet konekciju koja će vam omogućiti da nesmetano pratite i učestvujete u online nastavi.
 2. Pokušajte da obezbedite mikrofon koji ne šušti, kao i kameru dovoljno velike rezolucije da vaši vršnjaci i vaši nastavnici mogu da vas vide.
 3. Pripremite scenografiju koja se nalazi iza vas. Ukoliko sedite u kafiću, vrlo je verovatno da će se vaši vršnjaci i nastavnici osećati neprijatno, ako nastavnici uopšte to dozvole. Zato se pobrinite da uključujete od kuće gde vas ništa neće remetiti. Mesto odakle se uključujete na čas koristeći neku od video platformi treba da bude svetlo, ali izvor svetla ne treba da se nalazi iza vaših leđa. Kamera na uređaju sa koga se uključujete treba da se nalazi u visini vaših očiju. Potrudite se da se u kadru koji emitujete ne nalaze predmeti koji bi drugima mogli da odvuku pažnju.

Naravno, svesni smo da u nekim delovima Srbije učenici nemaju pristup ni osnovnoj opremi i da se od lokalnih i nacionalnih institucija očekuju da pomognu školama da se ovaj problem prevaziđe. Međutim, ukoliko ste u prilici da nabavite malo bolju kameru i mikrofon, to vam u velikoj meri može olakšati posao.

Sada možemo da pređemo na konkretne savete koje želimo da podelimo sa vama kako biste unapredili svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju putem online kanala.

 

Kod verbalne komunikacije putem online kanala trebamo da vodimo računa da:

 1. Pričamo sporo i razgovetno;
 2. Da pauze u govoru ne trebaju biti dugačke. Istraživanja su pokazala da pauzu u govoru putem digitalnih alata ljudi danas češće percipiraju kao znak „nesigurnosti“. Ako delujemo sigurno, veće su šanse da ćemo ostaviti dobar utisak na one koji nas slušaju. Ovo naravno ne znači da ne trebate da pravite pauze. Pauza vam omogućava da se skoncentrišete na ono što govorite, i ne propustite da kažete ono što vam je bitno;
 3. Tonski naglašavamo stvari koje su bitne.

Veštine verbalne komunikacije putem online kanala možemo da unapredimo kroz vežbanje. Hajde da uradimo jedan zadatak:

 • Prvo, zamolite nekog vašeg druga ili drugaricu da sa njim ili njom provežbate veštine javnog nastupa putem nekog od online alata.
 • Zatim, odaberite temu koja vam je jako bliska i važna. Npr. „zašto je važno da se svi uključe tokom zime i pomognu napuštenim životinjama na ulici“.
 • Zatim napravite nekoliko beleški, ali se potrudite da već u prvoj rečenici vašem slušaocu bude jasno šta želite da mu kažete. Beleške neka sadrže još 3 ključne stvari koje želite da naglasite, kao i zaključak ili neki poziv na akciju kao poslednju rečenicu.
 • Zatim ispričajte svom/joj drugaru/ici svoju priču u maksimalno 3 minuta.
 • Zatim ispričajte ponovo, ali se potrudite da još dodatno unapredite svoju priču.
 • Pa ponovo.
 • Na kraju svakog izlaganja pitajte vašeg drugara ili vašu drugaricu šta je bilo dobro a šta ne. Te stvari pokušajte da ispravite.

 

Ovo možete ponoviti i više puta na različite teme. Na taj način ćete savladati javni nastup i steći potrebne veštine verbalne i neverbalne komunikacije putem online kanala. Takođe, ovo možete raditi i u većim grupama učenika.

Sa druge strane, neverbalna komunikacija se najčešće koristi kao:

 1. Dopuna za verbalnu komunikaciju (naglašava, upotpunjuje, pojašnjava…), ili kao
 2. Zamena za verbalnu komunikaciju.

Izrazi lica, pokreti rukama, gestikulacije glavom i očima, sve su to elementi koje biste trebali češće da koristite tokom online nastave, nego što je to bio slučaj tokom tradicionalnog načina izvođenja nastave. U online nastavi vaše lice i telo su pokretni emotikon, a znamo da danas naši vršnjaci u svojoj komunikaciji masovno koriste emotikone i veoma dobro vladaju njihovim razumevanjem.

Kada je u pitanju neverbalna komunikacija tokom online časova, trebate da imate na umu sledeće:

 1. Pitajte na samom početku časa vaše nastavnike da li postoje neka pravila ponašanja na času i zamolite ih da vam ih predstave. Budite slobodni da im date neke sugestije koje će unaprediti vašu komunikaciju sa njima, kao i vašu međusobnu komunikaciju.
 2. Važno je da sedite ispravljeni u stolici. Izbegavajte da se naslanjate na ruke, ležite ispred kamere ili gledate negde sa strane. Nastavnici će misliti da vam je dosadno i vrlo često vas mogu pitati da objasnite zašto to radite ili da im prepričate šta su do tada pričali. A ako ležite, male su šanse da ste ih uspešno saslušali.
 3. Budite slobodni da koristite neverbalnu komunikaciju dok pričaju vaši nastavnici. Samo potvrdno ili odrično klimanje glavom dok oni drže predavanje im mogu u velikoj meri reći da li tokom izlaganja imate fokus ili ne na ono o čemu pričaju.
 4. Koristite i digitalne simbole neverbalne komunikacije poput emotikona u „chat-u“, poruka, dizanja digitalne ruke i sl. Sve ovo može dodatni povećati nivo interakcije tokom online časova, a samim tim i vaše zadovoljstvo online nastavom.

Naravno ukoliko želite da postanete ekspert u javnom nastupu kako u online tako i u offline svetu, na internetu možete potražiti neke od besplatnih kurseva koji vam u tome mogu pomoći. Međutim, uz pomoć saveta koje smo sa vama podelili gore bićete dovoljno „opremljeni“ da kvalitetno pratite i učestvujete u komunikaciji tokom online nastave.

 

Nadamo se da vam je ova obuka bila korisna i da će značajno pomoći da zajedno unapredimo kvalitet online obrazovanja u Srbiji. Srećno u daljem školovanju!

COE
Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
COE
Fondacija Fridrih Nauman
Unicef
UG Libero