KREATIVNO I KRITIČKO RAZMIŠLJANJE

Uspeh, kako na poslovnom tako i na obrazovnom planu u 21. veku, u velikoj meri je baziran na veštinama kreativnog i kritičkog mišljenja. Ove dve veštine se čestu ističu pored digitalnih kompetencija kao ključne veštine na tržištu rada danas. Međutim, mladi imaju poteškoće da do ovih veština stignu putem formalnog obrazovanja zbog njegove kompleksne hijerarhije i strukture. Iako se mnogi nastavnici trude da mladima prenesu i ove veštine, one još uvek nisu postale sastavni deo obrazovnih kurikuluma u Srbiji.

Za razliku od formalnog, neformalno obrazovanje se usled svoje fleksibilnosti na mnogo lakši način i u većoj meri prilagodilo i orijentisalo na razvoj ovih veština među mladima. Međutim, nagli prelazak na digitalnu nastavu i potreba digitalne nastave za većom dinamikom i interakcijom, stvorile su prilike da mladi putem brojnih alata koji se nude i putem različitih tehnika steknu i veštine kreativnog i kritičkog razmišljanja. Možete im zadati način da kreiraju neke online sadržaje putem igrica (npr. da naprave strip i video kako oni vide poglavlje neke lektire) ili ih podeliti u dve „za“ i „protiv“ grupe kada je u pitanju neka tema, alat i tehnika koju koristite, i sl.

Online nastava zahteva drugačiju dinamiku od tradicionalne nastave, a zadaci neformalnog obrazovanja sa ciljem sticanja veština kreativnog i kritičkog razmišljanja mogu biti ključ uspešne online nastave. Pokušajte da testirate neke ideje na svojim časovima ili samo razgovarajte sa svojim učenicima na ovu temu i vidite da li se njima sviđaju ove ideje.

COE
Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
COE
Fondacija Fridrih Nauman
Unicef
UG Libero