EDUC@TION MIXER – OBUKA ZA UČENIKE

Često smo imali prilike da čujemo od naših roditelja, rođaka ili starijih prijatelja da „škola nije što je nekad bila“ . Međutim retko smo tu rečenicu mogli da čujemo od naših prijatelja i vršnjaka. Pandemija virusa Covid-19 je izmenila mnogo aspekte naših života, ali možda ponajviše način na koji smo išli u školu, pohađali nastavu, učili jednu od drugih, provodili vreme sa našim drugarima/cama u školi. Sve to su zamenili ekrani naših kompjutera i telefona, kao i brojne web platforme i aplikacije. Tako da, škola zaista danas nije što je nekad bila.

U tranziciji sa tradicionalnog na online način odvijanja nastave, mnogi važni elementi su se izgubili ili se još uvek pokušava pronaći način kako oni da se nadoknade – stepen interakcije tokom nastave, kvalitet stečenog znanja, veliki odmori, zajedničko učenje, praktična nastava, i mnogi drugi. Pored toga što obrazovni sistem i naši nastavnici nisu bili spremni za to, izostala je podrška i učenicima koji takođe imaju poteškoća da se prilagode na online nastavu. Mladi danas jesu digitalno pismeni i u velikoj meri „bliski“ digitalnim alatima i resursima, ali i nama je potrebno da nas neko uputi i korišćenje različitih platformi i alata, ili da nam pomogne da i sami doprinesemo poboljšanju kvaliteta online nastave za nas same i pokušamo da rešimo neke od gore navedenih problema. Na taj način ćemo aktivno učestvovati u nečemu što je „na kraju dana“ najvažnije za nas učenike.

Upravo ova obuka je namenjena svim učenicima sa teritorije Republike Srbije sa ciljem da im pomogne da steknu neophodne veštine da aktivno učestvuju u online nastavi i svojim znanjem i kreativnim idejama doprinose unapređenju kvaliteta online nastave.

COE
Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
COE
Fondacija Fridrih Nauman
Unicef
UG Libero