OBUKA ZA OMLADINSKE RADNIKE – DIGITALNI OMLADINSKI RAD

Dok neformalno obrazovanje vodi borbu za svoje institucionalno priznavanje širom Evrope i sveta, pandemija Covid-19 virusa se „prišunjala sa leđa“ i u velikoj meri zadala probleme svim organizacijama i institucijama koje se bave pružanjem neformalnog obrazovanja. Iako inovativno i fleksibilno po svojoj prirodi, neformalno obrazovanje je zatečeno nespremno da svoje aktivnosti i programe prebaci u online model. Smatrali smo da je teško prebaciti neformalno obrazovanje u online svet, i svoje limitirane resurse mahom usmeravali ka daljem razvoju i širenju. Usled pritiska vremena, donatora i cele situacije izazvane pandemijom, gotovo svi smo požurili da naše programe i aktivnosti sprovedemo u online formatu na način na koji smo to radili na događajima koji su se ranije uživo dešavali. Međutim, svi smo vrlo brzo videli da naše online aktivnosti više liče na formalno nego na neformalno obrazovanje, da pažnja i interesovanje mladih opadaju i da će, ukoliko nastavimo ovim putem, podrška javnosti neformalnom obrazovanju opadati i slabiti našu poziciju i ulogu u društvu. Dakle, pred svima nama koji se bavimo neformalnim obrazovanjem postavljen je izazov da konceptualno i metodološki osmislimo online programe koji će zameniti neke od naših uživo aktivnosti, pritom vodeći računa da zadržimo sve one standarde kvaliteta, bezbednosti, sigurnosti, interaktivnosti, dinamičnosti, iskustvenog učenja i mnogih drugih karakteristika, koji je neformalno obrazovanje do sada pružalo.

Međutim, ovo nije i jedini problem sa kojim smo sada suočeni. Sve je prešlo u velikoj meri na online model. Sada je tu i formalno obrazovanje, i posao, i razonoda, i u značajnoj meri i društveni život mladih. Ranije, neformalno obrazovanje je pružalo priliku mladima da istupe iz uobičajenog šablona života i na jedan atraktivniji, dinamičniji i kreativniji način steknu nova znanja, veštine i prijatelje. Međutim, sada neformalno obrazovanje mora da pronađe mesto u tom online životu ljudi koji je poprilično ispunjen. Formalno obrazovanje i posao su prioriteti, neki vid razonode i društvenog života preko potreban sa psihološkog aspekta… Koja je onda jedinstvena vrednost neformalnog obrazovanja koja će inspirisati mlade i druge ciljne grupe da učestvuju u meri u kojoj su to radili nekada?

KAKO DA PREBACIMO PROGRAME NEFORMALNOG OBRAZOVANJA U ONLINE MODEL, ZADRŽAVAJUĆI SVE STANDARDE KVALITETE I KARAKTERISTIKE KOJE JE ONO RANIJE POSEDOVALO?

KAKO IZGLEDA POZICIJA I ULOGA NEFORMANOG OBRAZOVANJA U DANAŠNJEM ŽIVOTU MLADIH LJUDI?

Ova obuka je namenjena svim omladinskim radnicima i akterima u neformalnom obrazovanju u Srbiji sa ciljem da im pomogne da odgovore na gore postavljena pitanja i unaprede kvalitet svojih online programa i kvalitet neformalnog obrazovanja.

KAKO IZGLEDA NEFORMALNO ONLINE OBRAZOVANJE DANAS?

Kako bismo sagledali i unapredili neformalno online obrazovanje mladih u Srbiji, neophodno je da čujemo šta su potrebe i problemi naših korisnika, onih zbog kojih sve ovo radimo – mladih ljudi, kao i naših drugih kolega – ostalih omladinskih organizacija i omladinskih radnika o iskustvima, izazovima i problemima online obrazovnih aktivnosti.

Hajde prvo da vidimo šta kažu naši korisnici…

Libero je sproveo istraživanje među 770 srednjoškolaca u Srbiji sa ciljem da ispita stepen njihovog zadovoljstva online nastavom, kao i utvrdi koji su glavni izazovi i problemi online nastave. Iako nisu direktno pitani o neformalnom online obrazovanju u tom istraživanju, kroz fokus grupe i radionice koje smo održali sa mladim ljudima smo dobili potvrdu da „isto važi“ i za neformalno obrazovanje.

%

učenika smatra da je glavni problem online obrazovanja danas nedostatak interakcije

%

učenika smatra da je glavni problem online obrazovanja danas nedovoljno dinamična i metodološki raznovrsan pristup

Iako su učenici relativno zadovoljni načinom odvijanja online nastave u Srbiji, dubinskom analizom se došlo do toga da takvi stavovi proizilaze pretežno iz njihovog razumevanja za tešku poziciju u kojoj su se našli svi akteri u obrazovanju. Učenici su svesni većine problema i izazova online obrazovanja, i prepoznaju različite prepreke u izvođenju online nastave. Smatraju da je potrebno da škole obezbede dodatnu obuku i pomoć nastavnicima kako bi se unapredio kvalitet online nastave. A kao najveći nedostaci online nastave koji su relevantni za neformalno obrazovanje, identifikovani su:

– nedostatak interakcije,

– monotona nastava, i

– nedostatak raznovrsnih sadržaja.

Dakle, ako aktivnosti neformalnog online obrazovanja želimo da privučemo mlade da se uključe u naše programe, neophodno je da te aktivnosti u velikoj meri karakteriše dinamičnosti, interaktivnost i raznovrsnost – isto onako kako je to bio slučaj i tokom programa koje smo uživo realizovali.

… a šta kažu naše kolege i saradnici…

Sa druge strane, Libero je učestvovao u sprovođenju istraživanja o stavovima omladinskih organizacija o izazovima i problemima prilikom prelaska na online režim rada. Suočeni sa egzistencijalnom potrebom za prelazak na online režim rada (usled projektnog, vremenski ograničenog, finansiranja od strane donatora), većina omladinskih organizacija je digitalizovala svoj rad – oko 88,5% u svim ili većini svojih internih i eksternih aktivnosti. Međutim, ne čudi što najveći broj tih organizacija, oko 78%, kao najveći izazov izdvaja upravo implementaciju aktivnosti neformalnog obrazovanja putem digitalnih online alata. Posledično, oko 73% organizacija je navelo da je imalo velike probleme da mobiliše mlade na svojim online aktivnostima, a kao glavne razloge tome oni vide:

 • Nedostatak slobodnog vremena mladih usled školovanja i zaposlenja;
 • Zamorenost mladih online sadržajima;
 • Nezainteresovanost mladih za učešće u online aktivnosti usled njihove monotonosti i nedostatka kvalitetne interakcije sa vršnjacima.

Pred omladinskim organizacijama je izazov da unaprede kvalitet neformalnog online obrazovanja na način da ono danas mladima ponudi jedinstvenu vrednost u „moru“ drugih online aktivnosti, ali i da u ovim kriznim vremenima istraži svoju poziciju u odnosu na formalno obrazovanje i na koji način neformalno obrazovanje može pružiti pomoć i podršku formalnom online obrazovanju.

Stoga, za vas koji ste zainteresovani za unapređenje kvaliteta neformalnog online obrazovanja, pripremili smo ovu obuku kroz koju ćete biti u prilici da savladate:

 1. Kako da kreirate i sprovedete edukativni online sadržaj;
 2. Upoznate se sa digitalnim alatima i metodama za realizaciju neformalnog online obrazovanja;
 3. Tehnike verbalne i neverbalne komunikacije putem online alata;

KREIRANJE I SPROVOĐENJE PROGRAMA NEFORMALNOG ONLINE OBRAZOVANJA

 

Uspešno sprovođenje neformalnog online obrazovanja u velikoj meri zavisi od toga koliko ste dobar „reditelj“. Naravno, ovde ne govorimo o filmu, već o tome koliko dobro možete da pripremite okruženje i aktere i predvidite scenario po kome će se nastava odvijati. Ovaj zadatak možemo da posmatramo iz 3 segmenta:

1. PRIPREMA

Kako motivisati učesnike?

Jedan od najvećih izazova svih online aktivnosti, koji nije ništa manje prisutan i na našim uživo programima, jeste privlačenje učesnika i njihova motivacija da aktivno učestvuju u našim aktivnostima.

Kao prvo, važno je da nam (našoj organizaciji) mladi veruju! Šta je to što baš mi, naša organizacija, naši eksperti i treneri mogu da ponude mladima? Šta je razlog našeg postojanja i kroz koje aktivnosti mi nastojimo da našu svrhu ostvarimo? Sa kim sarađujemo i ko nas podržava? Koje smo pozitivne promene već ostvarili u društvu? Ovo su samo neke od informacija koje je važno da komuniciramo ka mladima i time izgradimo našu zajednicu – trenutno u online svetu. Ovo možemo promovisati kroz kampanju na društvenim mrežama, sastavljanjem brošure ili kroz neki drugi kreativniji medij. Na kraju važno je da mladima delujemo ozbiljno i profesionalno sa jedne strane, a uzbudljivo, energično i dinamično sa druge strane.

Ovo gore je bila osnova za sve aktivnosti i naš celokupan rad. Hajdemo sada da komuniciramo naše online aktivnosti ka mladima. Naš prvi korak ka njima obično predstavlja „poziv za učesnike“. Veoma je važno da ove pozive učinimo interesantnim, atraktivnim, zabavnim, jedinstvenim, novim i uzbudljivim – onakvim pozivima koji će probuditi entuzijazam i radoznalost kod mladih i inspirisati ih da se projave na vaše pozive. Da biste to uradili, pozive morate sastaviti posmatrajući svet (temu vaše aktivnosti, problem i rešenje) iz pozicije vaše ciljne grupe. Odvojite malo vremena i pokušajte da identifikujete sve elemente koji će privući pažnju i zainteresovati mlade da se prijave. Na ovaj način ćete se isticati u tom moru online sadržaja koji okružuje mlade, a koji smo ranije pominjali.

Međutim, vodite računa da se suštine ne izgubi u vašoj kreativnosti. Pobrinite se da ponudite jasan, jednostavan i koncizan opis aktivnosti. Predstavite im ciljeve koje želite da postignete kroz ovu aktivnost. Veoma je važno da mladi razumeju jedinstvenu vrednost koju vaša online aktivnost nudi, jer samo tada će biti spremni da toj aktivnosti oni posvete svoje vreme i pažnju.

Takođe, veoma je važno učesnicima unapred predstaviti i program vaše aktivnosti. Jasno definišite vaš program kako bi učesnici imali jasnu viziju o procesu kome će se posvetiti. Na ovaj način možete dodatno da zainteresujete mlade, ali i da se pobrinete u implementaciji da njihova očekivanja budu ispunjena. Razočarani mladi se retko ponovo prijavljuju na vaše aktivnosti i programe, naročito u online formatu.

Da sumiramo, veoma je važno da predstavite, objasnite i iskomunicirate sa vašim budućim učesnicima „širu sliku“ vaše online aktivnosti. Sve one razloge koji su vas naveli da krenete u osmišljavanje te online aktivnosti i naveli vas da verujete da će baš ta aktivnost pomoći upravo tim mladima kojima se obraćate.

Pokušavajte iz poziva u poziv da savladavate ove tehnike i savete. Verujemo da ćete vrlo brzo imati daleko veći broj mladih koji su zainteresovani da učestvuju u vašim programima.

Kako obezbediti da se ti mladi pojave na vašim aktivnostima?

Recimo da ste sada uspeli da zainteresujete dovoljan, veliki, broj mladih da se prijave za vašu online aktivnost. Sada je pred vama sledeći izazov… Kako da ih zadržite da se zaista pojave na aktivnosti za koju su se prijavili? Ranije je između perioda apliciranja i pojavljivanja na događaju postojao veliki broj među-aktivnosti koje ste sprovodili zajedno sa njima – rezervacija smeštaja, planiranje ishrane, priprema za učešće na događaju, planiranje puta i sl. Sve što sada više ne postoji. Dakle, postavlja se pitanje kako ćemo osigurati da se učesnici zaista pojave na aktivnosti koje se dešavaju u danima ili nedeljama nakon što su se prijavili? Iskreno, ovo je nešto što vam niko ne može garantovati, međutim postoje neki saveti kako da smanjite broj neprijatnih situacija usled nepojavljivanja učesnika.

Ključna stvar je da ih odmah nakon prijavljivanja uključite u temu kojoj je vaša aktivnost posvećena. Pošaljite im neke informacije koje su relevantne za temu koju obrađujete kako bi se informisali i pripremili za učešće, ali i dodatno zainteresovali. Dajte im zadatak da istraže neko pitanje i pod-temu. Inspirišite ih nekim zanimljivim graficima, studijama slučaja ili video zapisima. Oformite grupu sa drugim učesnicima i podstaknite ih da međusobno dele sadržaj i upoznaju se kroz grupne zadatke. Međutim, vodite računa da ih ne opteretite i da im ne dosadite. Budite umereni, i kroz ove aktivnosti ćete u velikoj meri uspeti da održite u njima motivaciju koja ih je navela da se i prijave na prvom mestu.

Takođe, možete organizovati i neformalne susrete upoznavanja jednih sa drugima. Na taj način oni će biti aktivno uključeni u pripremanje sopstvene prezentacije, ali i naći veliki broj zajedničkih crta sa drugim učesnicima sa kojima se mogu zbližiti.

„Ko su ovi ljudi?“

Upoznavanje novih ljudi po prvi put putem online alata zna biti veoma problematično i neprijatno iskustvo za mnoge učesnike. Strah od javnog nastupa je prema mnogim statistikama rasprostranjeniji od „straha od smrti“ među ljudima, pa stoga ne treba da čudi zašto je nekim mladima neprijatno da pričaju putem online alata – oni nisu ništa drugo do kamera uperena u njihove oči. Sada trebaju da govore pred drugim učesnicima, trenerima, ekspertima, tehničkim timovima i svima ostalim koji su uključeni u tu online aktivnost. Međutim, postoji dosta opcija koje vam mogu pomoći da ovo prevaziđete u implementaciji.

Kreiranje sadržaja i realizacija zadataka u malim timovima koju smo gore pominjali, kao i formiranje grupe na društvenim mrežama u velikoj meri može pomoći prevazilaženju ovog problema. Takođe, prvo se vi predstavite! Napravite zanimljiv i uzbudljiv video o vašoj organizaciji, vašem time, ljudima koji stoje iza vaše online aktivnosti. Pokažite ljude, upoznajte učesnike sa njihovim licima, glasovima i manirima. Pored toga, ne zaboravite da pričate o gradu iz kog dolazite, hrani koju jedete, muzici koju slušate… sve ovo može pomoći učesnicima da se poistovete sa vama i na taj način osete pripadnost vašoj grupi.

Sa druge strane, zamolite učesnika da kreiraju video prezentacije o njima i da ih podele sa drugim učesnicima. Dajte im jasne i jednostavne instrukcije kako to da urade, ali naglasite važnost da ceo ovaj proces treba da bude zabavan i kreativan. Metodologije neformalnog obrazovanja koje ćete koristiti takođe zahtevaju „out of the box“ razmišljanje, a ovakvi zadaci mogu podstaći ovakvo razmišljanje kasnije tokom implementacije vaše online aktivnosti. Neka te video snimke okače na grupi koju ste za njih otvorili na Facebook-u, WhatsApp-u ili Viber-u. Efikasno iskoristite postojanost ovih grupa da redovno održavate komunikaciju sa učesnicima. Ali još jednom napominjemo, potrudite se da ih ne zatrpate sadržajem, ne uplašite i „oterate“.

Pitanje međusobnog očekivanja…

Da li ste sigurni da znate šta vaši učesnici očekuju od vas kada je u pitanju vaša online aktivnost? S obzirom da ih verovatno ne poznajete, onda verovatno ne još… Međutim, ovo pitanje je veoma važno ispitati kako bismo osigurali da je naša aktivnost u skladu sa njihovim očekivanjima. Time ćemo steći nove članove naše zajednice, ljude koji će verovatno aktivno podržavati naš rad, ali i prenositi svojim prijateljima iskustva i preporuke. Zapamtite, direktna i lična promocija je najbolja vrsta marketinga vašeg rada.

Dakle, kroz poziv za učesnike i kroz dostavljenu agendu pobrinite se da ste ponudili određeni okvir. Što ste bili jasniji i koncizniji u vašem objašnjavanju, to će njihova očekivanja biti više u skladu sa vašim namerama.

 

Dalje, najlakši način da utvrdite njihova očekivanja jeste da sprovedete jednostavan upitnik sa njima. Pripremite „Google form“ upitnik koji će sadržati nekoliko pitanja sa skalom od 1 do 10 u kojima će oni rangirati različita očekivanja, obeleže nekoliko odgovora ili dopišu svoje odgovore, pružajući vam kroz njih mogućnost da istražite usklađenost vaših metoda, programa i planova. Međutim, vodite računa da im ne postavljate teška i komplikovana pitanja koja će ih iscrpeti.

Takođe, možete ohrabriti učesnike da direktno kontaktiraju nekog člana vašeg tima putem mejla ili nekog drugog nakala komunikacije kako bi sa njima podelili svoja očekivanja i o istim porazgovarali i razjasnili. Veoma je važno da je ovaj zadatak poveren osobi koja je odgovorna i sa dobrim veštinama slušanja i razumevanja.

Na kraju, diskusija o njihovim očekivanjima takođe može biti veoma koristan deo vašeg online treninga. Ovo ne mora da se realizuje pričanjem i razgovorom s obzirom da postoji veliki broj digitalnih alata koje smo vam predstavili u narednim poglavljima ove obuke, a koju mogu ponuditi kreativna rešenja za sprovođenje ovih sesija. Na primer, aplikacija Mentimetar nudi opciju kreiranja „oblaka od reči“, u čijem stvaranju učestvuju svi učesnici simultano davajući svoje komentare na postavljena pitanja.

Tehnički problemi?

Bez obzira koliko ste dobro pripremljeni i vi i vaši učesnici u smislu teme i procesa učenja, uvek postoje tehničke poteškoće koje ovaj online proces mogu omesti u većoj ili manjoj meri. Internet jeste za većinu stvari naš prijatelj, međutim on se lako može pretvoriti u našeg neprijatelja i značajno nas poremetiti u našem radu. Kako da predupredimo ove rizike?

Nema sumnje da svaka „bolest“ ima svoj „lek“. I nema sumnje da niko bolje ne može „izlečiti bolest“ od onoga ko je za to najstručniji. U našem slučaju to je naša Tehnička podrška. Pobrinite se da za svaku vašu online aktivnost koju organizujete imate pripremljenu jednu osobu koja će pratiti tehničko odvijanje vaše online aktivnosti i biti tu da otkloni svaki tehnički problem na koji naiđete. Tehnička podrška je izuzetno bitna jer će vas poštedeti velikog stresa kroz koji možete proći, a već imate dovoljno „obrazovnog tereta“ na svojim leđima.

 

Međutim, realnost nam pokazuje da se neke tehničke poteškoće redovno pojavljuju. Stoga, savetujemo vam da sakupiti informacije o tome koji su to problemi koji se najčešće mogu javiti i date jasne odgovore i instrukcije vašim učesnicima kako da ih preduprede ili šta da rade u slučaju da do tog problema dođe.

Takođe, spremite jasne tutorijale za korišćenje online alata koje ste planirali da upotrebljavate tokom vaše online aktivnosti. Podelite to sa učesnicima i zamolite ih da isprobaju ove alate pre nego što se pojave na vašoj online aktivnosti. Ohrabrite ih da vam pošalju neka pitanja na ovu temu ukoliko imaju ili ukoliko na njih naiđu tokom testiranja digitalnih alata.

Pored nekih tehničkih problema koji prate naše uređaje i platforme koje koristimo, tu je uvek i dobri stari problem – brzina interneta. Dobro je poznato da brzina interneta varira od oblasti do oblasti, sobe do sobe, broja korisnika i sl. Podsetite vaše učesnike da je potrebno da obezbede adekvatnu brzinu interneta tokom realizacije vaše online aktivnosti i pružite im jednostavne instrukcije kako to da urade. Možete ih i zamoliti da vam pošalju sliku svoje brzine interneta i da ih onda konsultujete kako da ga ubrzaju.

Na kraju, uvek ponudite vašim učesnicima podršku i pripremi i implementaciji vaše online aktivnosti. Recite im da vas mogu kontaktirati putem mejla, zakazati online sastanak sa vama ili chatovati, a sve to cilju prevazilaženja tehničkih problema koji se mogu pojaviti i savlađivanja digitalnih alata koje planirate da koristite.

2. IMPLEMENTACIJA

Stigli ste do vaše online aktivnosti, međutim i dalje vam se nameće milion nerazjašnjenih pitanja. Da li je sve spremno? Da li je tim spreman? Da li su spremni učesnici?

Vodite računa o online manirima.

Bonton je francuski pojam koji definiše elegantnu formu ili stil sofisticiranog ponašanja. I baš kao što se trudite da neka pravila ponašanja primenite u različitim društvenim i poslovnim situacijama, na isti način trebate da posmatrate vaše online aktivnosti kako biste osigurali da te aktivnosti protiču bez poteškoća. Dakle, potrebno je da definišete neka prihvatljiva pravila ponašanja za vaše učesnike pre nego što počnete sa vašom aktivnošću kako bi oni bili spremni i kako biste osigurali da nema nerazumevanja među učesnicima.

Ovo su neki predlozi pravila koja možete da definišete i zamolite vaše učesnike da ih poštuju.

  1. Aktivno slušanje. Gledanje i zurenje u ekran vrlo često može biti iscrpno, naročito ako slušate duge govore ili pratite dugačke prezentacije. Međutim, upravo ste vi ti koji ste izabrali da se prijavite za ovaj događaj jer za vas nosi neku posebnu vrednost. Pažljivo slušajte i iskoristite za sebe svaki minut koji provedete na ovom događaju. Na kraju krajeva, ovo je pravljeno za vas (da pomogne vama).
  2. Bez prekidanja. Razumemo da veliki broj sjajnih ideja vam može pasti na pamet tokom online sesija dok neko drugi priča, bilo predavač, trener ili neki drugi učesnik. Međutim, vodite računa da toga ko priča ne prekidate u njegovom/njenom izlaganju. Ono što treba da uradite jeste da u chatu i nekom vrstom gestikulacije (dogovorite unapred gestikulaciju) date nagoveštaj da imate nešto da kažete na temu koja se otvorila. Na taj način ga/je nećete prekinuti, a vrlo brzo ćete dobiti priliku da nešto kažete.
  3. Poštujte tuđe prezentacije. Svi smo mi različiti, i imamo različite stavove na različite teme. Tako da su velike šanse da ćete doći u situaciju da se sa nekim ne slažete ili da vam nešto što neko drugi kaže nije interesantno. To vam međutim ne daje pravo da nekog bez poštovanja prekinete bilo da koristite reči ili ne. Da li biste voleli da neko prevrće očima ili se podrugljivo smeje dok vi pričate?
  4. Zaglušite vaš mikrofon. Gotovo svi učesnici se nalaze u različitim sobama, krajevima grada, zemljama… I iskreno nikoga ne zanima da li autobus ili voz prolazi ispred vašeg prozora, ili šta se nalazi na glasno pojačanom televizoru u drugoj sobi vaše kuće. Zvuci i slike u vašoj pozadini vrlo često mogu omesti onoga ko izlaže u njegovoj/njenoj prezentaciji. Stoga se pobrinite da je vaš mikrofon zaglušen dok drugi pričaju.
  5. Rezervišite prostor u vašem domu/kancelariji. Bez obzira da li se uključujete u online događaj iz vašeg doma ili kancelarije, ne želite da vam kolega, prijatelj ili član porodice utrčava u kadar i prekida vas. Najavite svima da ćete imati online aktivnost u toj i toj prostoriji, i zamolite ih da vas tokom nje ne prekidaju.
  6. Budite profesionalac. Rad izvan kancelarije svakako ima svojih prednosti. Međutim, to je i dalje rad. Pokušajte da se tokom online aktivnosti ponašate kao da je u pitanju aktivnost na kojoj biste uživo prisustvovali – izbegavajte da žvaćete žvake, jedete ispred kamere, pušite ili radite neke druge stvari koje inače ne bi bile prihvatljive.
  7. Uvek javite. Ukoliko iz nekog razloga se osećate nelagodno pa morate da isključite kameru, ili morate da napustite sastanak na kratko ili ranije, uvek javite to organizatorima. Poželjno bi bilo da organizatori ovo znaju unapred ukoliko je to moguće. Javite vašim kolegama i trenerima da ćete se „isključiti“ kako bi oni mogli da prilagode svoj program ili svoja izlaganja.

Kako održati dinamičnim duge online programe?

Svaki online događaj počinje velikim entuzijazmom i velikim očekivanjima, međutim realnost nam je do sada pokazala da se nekom delu vaših učesnika uvek prispava, ili postane dosadno ili su umorni… naročito ako su u pitanju dugi događaji. Pa kako onda da osiguramo da su nam učesnici tokom celog dana ili i drugim danima motivisani i kako održavamo njihovu energiju?

Sve je i dalje u dobrom planiranju. Pre nego što finalizujete agendu vašeg online događaja, potrebno je da definišete potrebe i „aktivnih“ i „posmatrača“. Činjenica je da neće svi učesnici imati isti nivo učešća i angažovanja tokom vašeg online događaja. Neki će biti više aktivni, neki više pasivni. Međutim, pobrinite se da vaš događaj adresira potrebe obe ove ciljne grupe, tako da na kraju vaš događaj zadovolji većinu vaših učesnika.

 

Najefikasniji način da ovo učinite jeste da u program uvrstite aktivnosti koje su interaktivne, praktične, zabavne i multimedijalne. Osmislite sesije koje zahtevaju aktivno učešće svih učesnika i ne dajte im da se pretvore u pasivne „spavače“. Međutim, te aktivnosti treba da budu jednostavne i ne preterano zahtevne iz tehničkog ugla. Ne želimo da učesnici budu zainteresovani za učešće, ali da smo im mi to našim zahtevima online događaja onemogućili. To bi dodatno izazvalo negativne efekte. Takođe, nikada ne zaboravite na zabavu. Ona je jedan od ključnih pokretača aktivizma. Neformalno obrazovanje je to koje podstiče oduševljenje i radost, pa tako nemojte to izostaviti ni kada je u pitanju događaj neformalnog online obrazovanja.

Takođe, veoma je važno da u naše programe uvrstimo različite predavače i govornike koji će voditi sesije. Učesnici vrlo često znaju da imaju pozitivne afinitete prema nekom tipu predavača, a ne prema nekom drugom, i obrnuto. Način na koji neko priča i vrši interakciju, njihov glas i ton, pa čak i naglasak, to su sve karakteristike koje ne moraju da se svide svim učesnicima. Tako da je ključno da imamo više predavača koji će se smenjivati i time učesnike većinski učiniti zadovoljnima. Pored toga, česte promene značajno doprinesi dinamici online aktivnosti pa ćete time svakako i dodatno održavati nivo motivacije učesnika.

Uspešne priče su način da ih uvek držimo budnim. Postoji veliki broj uspešnih priča koje mogu inspirisati učesnike na promenu i uspeh, da ih motivišu da postanu aktivni i puni energije, i pokažu im da ništa nije nemoguće. Pustite im neki video ili dovedite nekoga ko sa njima može podeliti priču o uspehu.

Iako sledeće može zvučati čudno, podsetite učesnike da se u dovoljnoj meri hidriraju tokom online sesija. Redovno ispijanje vode će razbuditi njihove ćelije i mišiće, i održati ih svežim i dinamičnim tokom vaših sesija.

Na kraju, bez obzira na sve prethodne korake koje smo pomenuli, ključan korak za uspeh svake online aktivnosti jeste da – budete pozitivni. Kamera ne može da sakrije vaša osećanja, narav i raspoloženje. Pokušajte da budete pozitivni tokom vaših online aktivnosti, redovno se nasmešite i suočite se sa problemima na pozitivan način.

Ustani i zasijaj.

Šta ako i pored svega, primetite da vaši učesnici polako tonu u san i oči počnu da im se sklapaju? Uvek postoje oni trenuci kada tišina „ispuni sobu“ i vaša pitanja i pozivi ne uspevaju da angažuju učesnike da se uključe… Kako sa tim da se nosite?

Digitalna verzija vaših aktivnosti se ne razlikuje u velikoj meri od vaših događaja uživo. Prva opcija vam je da probate da blago odstupite od programa i uvučete vaše učesnike u neke angažovanije aktivnosti. Možete iskoristiti različite alate i metode, ali imajte u vidu da je i ovo nešto što treba biti unapred pripremljeno. Ali ukoliko to niste uradili, i improvizacija je bolje rešenje od toga da nastavite bez promene vaše dinamike i agende.

 

Ko kaže da energizeri nemaju mesta u online aktivnostima? Baš naprotiv, oni mogu biti izuzetno zabavni i efikasni sve dok su prilagođeni online aspektima vaše aktivnosti. Ne brinite, kasnije tokom ove obuke ćete imati prilike da se upoznate sa nekim idejama za energizere.

Ukoliko ni ovo ne urodi plodom, izvucite „veliko oružje“… pauzu. Pauze su uvek dobrodošle nakon napornih i iscrpljujućih sesija, i učesnici se gotovo uvek vraćaju više orni i spremni za učešće u aktivnostima koje ste pripremili. Možete definisati dužinu pauze u skladu sa agendom i dinamikom grupe. Biće čak i bolje ukoliko o ovome porazgovarate sa njima. Predložite im da se prošetaju ili da urade neka blaga razgibavanja tokom pauze, popiju neku tečnost, kafu ili čaj, ili čak i da imaju kratku dremku od 15, 20 minuta.

3. „FOLLOW UP“ NAKON IMPLEMENTACIJA

Vaš online događaj je konačno gotov i kroz gore pojašnjene korake uspeli ste da je izvedete sa velikim uspehom. Da li to znači da je sve gotovo? Da li vaši učesnici treba da zaborave na sve i nastave tamo kuda su išli i pre vaše aktivnosti? Postoje načini kako da vaše učesnike učinite angažovanim i motivisanim i nakon završetka vaših online aktivnosti. I to na sledeći način…

Vaš online događaj je konačno gotov i kroz gore pojašnjene korake uspeli ste da je izvedete sa velikim uspehom. Da li to znači da je sve gotovo? Da li vaši učesnici treba da zaborave na sve i nastave tamo kuda su išli i pre vaše aktivnosti? Postoje načini kako da vaše učesnike učinite angažovanim i motivisanim i nakon završetka vaših online aktivnosti. I to na sledeći način…

Korak 1 – „Gejmifikacija“

Ubacite neke elemente igranja određenih igrica u vaš program. To je dobro oprobana i naširoko korišćena tehnika online marketinga koja podstiče uključivanje i interakciju sa proizvodom ili uslugom. Dodeljujte bodove, organizujte takmičenja, kvizove i druge zabavne aktivnosti koje će zainteresovati vaše učesnike da nastave svoj angažman.

Korak 2 – Priče o uspehu

Već smo pominjali ovu tehniku u prethodnom koraku, međutim ona se pokazala jako korisnom i u ovoj fazi online događaja. Motivišite ih kroz priče o uspehu, bilo putem videa ili kroz priliku da sa tim ljudima razgovaraju, da urade nešto što biste želeli vezano za temu vašeg događaja. Ili, ohrabrite ih da oni same podele svoje priče o uspehu – organizujte online sastanak na kome će učesnici deliti svoje uspehe i iskustva među sobom.

Korak 3 – Odgovornost

Ne postoji ništa što više motiviše učesnike od toga da ih uključite u ceo proces vašeg projekta, uključujući i pisanje vašeg izveštaja. Oni su najbolji svedoci progresa vašeg procesa i postignutih rezultata, pa stoga predstavljaju najznačajniji resurs za informacije prilikom kreiranja završnog izveštaja vaših online aktivnosti ili programa. Dodelite im zadatke i odgovornost. Prilika da se osećaju korisno i uključeno će sigurno održati njihovu motivaciju na visokom nivou.

Korak 4 – Lični kontakt

Nakon završenog online događaja, veza između vas i vaših učesnika je uspostavljena, sa svakim od njih u većoj ili manjoj meri. Iskoristite to i nakon događaja im ponudite priliku da vas kontaktiraju lično i da se sa vama posavetuju oko nekih propratnih aktivnosti. Takođe, budite im lični mentori u njihovom radu nakon online događaja.

Korak 5 – Podelite iskustvo

Ljudi vole da dele iz mnogo razloga: kako bi povećali svoje uzbuđenje oko njihovih iskustava, kako bi proširili vest dalje i doprineli nekoj promeni, ili čak kako bi ponovo proživeli sećanja koja ih ispunjavaju. Zajedno sa vašim učesnicima pripremite različite sadržaje za društvene mreže, a kroz koje će oni podeliti svoje iskustvo – postovi, meme, kratki video klipovi, intervjui i sl.

Korak 6 – Komunikacija

Ne možete očekivati od učesnika da nastave komunikaciju sa vama ukoliko im niste obezbedili adekvatne kanale za to. Preuzmite inicijativu i kreirajte grupe na platformama na kojima se i vi i oni osećate lagodno – Viber, WhatsApp, Discord i sl.

Korak 7 – Transfer znanja

Vaši učesnici su stekli znanja i veštine koje ste im namenili, ali zašto se tu zaustaviti i proširiti znanja i veštine dalje. Dajte vašim učesnicima zadatak da svoje znanje i veštine prenesu svojim vršnjacima i kolegama. Neka organizuju online događaje uz vašu podršku i savete, materijale i online alate koje ćete im obezbediti.

Korak 8 – Rezultati

Nekada kada se fokusiramo na proces, gubimo iz vida širu sliku rezultata i uspeha koje smo postigli. Podsetite vaše učesnika svih rezultata i uspeha koje su oni ostvarili tokom vašeg online događaja.

Ukoliko ne postoje „follow up“ aktivnosti nakon vašeg online događaja…

Sa druge strane ukoliko niste planirali nikakve propratne aktivnosti nakon vašeg događaja, možete se ipak potrudite da im poslednji „zalogaj“ bude upravo onakvog ukusa kakvim ste ga vi prvobitno zamislili.

Korak 1 – Sećanja

Zamislite da vaši učesnici koriste vašu hemijsku, sa logotipom vašeg online događaja, da nešto zabeleže i onda se prisete svih onih lepih sećanja sa vašeg online događaja. Ukoliko ste u mogućnosti, napravite paket i pošaljite vašim učesnicima suvenire koji će im omogućiti da se prisete vašeg događaja i davno nakon što je on završen.

Korak 2 – Podrška

Vi ste eksperti. Iskoristite vaše znanje da im budete lični mentori u njihovom daljem radu i karijeri. Budite im na raspolaganju da ih posavetujete ili da sa njima podelite relevantne materijale koji će im značiti.

Korak 3 – Komunikacija

Kao i u prethodnom slučaju, uspostavite kanale komunikacije kako biste osigurali da vaši učesnici mogu da stupe u kontakt sa vama – bilo da ih savetuje, nešto pomognete ili možda da sarađujete na nekim programima. Takođe, omogućite im da to isto urade među sobom kroz kreiranje različitih grupa kroz koje će ostati u kontaktu.

Korak 4 – Evaluacija

Vi svakako želite da znate utiske vaših učesnika nakon što ste završili vaš online događaj. Vama će trebati da možete da unapredite buduće aktivnosti, a njima će značiti što će dobiti priliku da se i njihov glas čuje i nešto unapredi. Kreirajte evaluacione upitnike i pošaljite vašim učesnicima da podele svoje utiske sa vama.

Korak 5 – „Newsletter“

Bez obzira koliko detaljan bio vaš online događaj, nemoguće je sa njima podeliti baš sve informacije koje postoje. Uvek postoji još nešto što mogu da pročitaju ili čuju, pa čak i informacije koje dolaze nakon vašeg događaja. Kreirajte „newsletter“ listu i sa učesnicima održavajte kontakt kroz deljenje dodatnog/novog sadržaja i informacija vezanih za temu vašeg online događaja.

Korak 6 – Stvaranje sadržaja

Učesnici su glavni protagonisti vaših online događaja, pa ih stoga zamolite da kreiraju neke prezentacije na temu koju ste obrađivali a koje oni mogu koristiti da svoje znanje drže na jednom mestu, dele sa drugima i dalje promovišu temu koju ste obrađivali.

Korak 7 – Hvala

Nije teško reći hvala. Vaši učesnici su prihvatili vaš poziv i verovali vam do samog kraja puštajući vas da ih vodite kroz ceo proces. Zajedno sa njima ste sve to postigli. Najmanje što možete na kraju da uradite jeste da im se iskreno zahvalite. Još bolje ako to možete da uradite sa svakim učesnikom pojedinačno.

DIGITALNI ALATI I METODE ZA PRUŽANJE NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

U ovom poglavlju obuke za vas smo spremili spisak alata sa njihovim kratkim opisom i načinom na koji ih možete koristiti u svom radu kako biste odgovorili na zahteve neformalnog obrazovanja. Ovde ćete pronaći opise sledećih digitalnih alata:

 

 • Digitalni alati za prezentaciju
 • Digitalne table
 • Digitalni alati za grupni rad
 • Digitalni alati za ispitivanje stavova
 • Digitalni alati za evaluaciju
 • Digitalni alati za relaksaciju

DIGITALNI ALATI ZA PREZENTACIJU

Prezi (www.prezi.com)

Prezi je u početku predstavljao antitezu za PowerPoint. Ovaj softver za prezentacije trebalo je da ispravi svaku grešku tipične prezentacije. Umesto pojedinačnih slajdova, daje vam platno za iznošenje ideja i informacija, u vidu mape uma. Umesto naglih prelaza, Prezi uvećava i umanjuje vaše platno virtuelnom kamerom. Tokom godina, Prezi je uglavnom išao u korak sa tempom digitalnog sveta, dodajući nove načine i alate za predstavljanje, uključujući video. Možete, na primer da snimite sebe kako držite govor i uz to dodate grafiku i tekst ili jedno od ta dva. Prezi je sada sve samo ne lagana aplikacija za uređivanje video zapisa i pozicionirana je kao pratilac PowerPointa više nego njegova zamena. Prezi je odlična alternativa ako nikada niste osetili pravu povezanost sa tradicionalnim slajdovima.

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

 

ZA

✓ Jedinstven, dinamičan format.

✓ Kreira žive i grafički bogate prezentacije.

 

PROTIV

∅ Zbunjujuća ponuda i cene paketa.

∅ Nekim alatima nedostaje preciznost.

∅ Ne postoji opcija za čet.

 

Visme (www.visme.com)

Visme je sve-u-jednom alat za stvaranje sadržaja koji vam omogućava da kreirate i delite prelepe sadržaje – uključujući zanimljive prezentacije, infografike, dokumente, video zapise i grafiku – sa malo ili nimalo veština dizajniranja. Stvoren za ne-dizajnere, ali je i dalje dovoljno moćan za grafičke dizajnere, Visme kombinuje jednostavnost, fleksibilnost i interaktivne funkcije, tako da imate sve što je potrebno za stvaranje zanimljivog sadržaja koji će se svideti vašoj publici. To je poput Canve, PowerPointa i Prezi-a, sve u jednom. Stvorite zanimljive infografike i interaktivne prezentacije, kao i lepe dokumente.

YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

Lista drugih alata za prezentaciju:

 • Google Slides
 • Geniallyap

  DIGITALNE TABLE

  Jamboard (jamboard.google.com)

  Ovaj alat je namenjen kombinovanju softvera za interakciju uživo i video konferencije sa digitalnom tablom kako bi se omogućila saradnja tokom sesija. Jamboard se koristi za aktivnosti tokom kojih je potrebna saradnja, razmena ideja i kreativnost. Nijedan od ovih alata nema puno memorije, jer se od korisnika ne očekuje da čuvaju dokumente na samom uređaju.

  YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

   

  ZA

  ✓ 4K ekran.

  ✓ Pristup tabli putem Android i IOS aplikacija.

   

  PROTIV

  ∅ Ne može da radi na dve različite aplikacije odjednom.

  ∅ Česti problem sa video emitovanjem tokom sesije.

   

  Awwapp (www.awwapp.com)

  Online table koja reaguje na dodir za saradnju i “mozganje” unutar vaše grupe u realnom vremenu. Zaboravite na dosadne formulare za registraciju samo unesite awwapp.com i počnite odmah da crtate! Jednostavno kreirajte, sačuvajte i delite svoje crteže sa članovima svog tima ili učesnicima.

  YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

   

  Miro (www.miro.com)

  Miro je mrežna kolaborativna platforma koja omogućava distribuiranim timovima da efikasno rade zajedno, od mozganja pomoću digitalnih lepljivih beleški do planiranja i upravljanja agilnim radnim tokovima. Uz Miro možete iskoristiti čitav niz mogućnosti za saradnju, uključujući video, ćaskanje, prezentacije i deljenje, kako biste timski rad omogućili bez napora i olakšali saradnju. Ojačajte svoje dizajnerske, razvojne i inženjerske timove da se poravnaju i inoviraju na platformi koja sve to omogućava u realnom vremenu. Stvorite koncepte, mapirajte priče učesnika ili lako sprovedite planiranje puta, itd.

  YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

   

  Google docs (www.google.com/docs)

  Google docs su deo sveobuhvatnog paketa mrežnih aplikacija koje nudi i povezuje Google. Korisnici Google dokumenata mogu da uvezu, kreiraju, uređuju i ažuriraju dokumente i tabele u različitim fontovima i formatima datoteka, kombinujući tekst sa formulama, listama, tabelama i slikama. Može da posluži kao zamena za tablu tokom nekih sesija.

  YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

   

  ZA:

  ✓ Besplatne, moćne, mrežne kancelarijske aplikacije kojima se može pristupiti iz veb pregledača i prenosivih uređaja.

  ✓ Vizuelno elegantni dizajni.

  ✓ Odličan skup karakteristika.

  ✓ Saradnja bez napora uz lako praćenje promena koje su napravili saradnici.

  Više formata za skidanje dokumenata.

   

  PROTIV:

  Uređivanje van mreže zahteva instalaciju dodatka za pregledač za Chrome.

  ∅ Manje moćni od alata koji su na desktopu.

   

  Lista drugih mogućih digitalnih tabli:

  • Dropbox
  • Mural
  • Sketchboard
  • Concept board

  DIGITALNI ALATI ZA GRUPNI RAD

  Wonder (www.wonder.me)

  Wonder je virtuelni prostor u kom se ljudi mogu sastajati i razgovarati. Gosti mogu da vide ko sa kim razgovara. Uz pomoć miša možete premeštati svoje avatare. Da biste se pridružili razgovoru treba da se približite, odnosno da približite svoj avatar drugim avatarima uz pomoć miša. Da biste napustili razgovor, treba da odmaknete avatar. Jednostavno. Kao domaćin možete da delite sadržaj sa svim gostima ili samo sa onima u određenom području. Emitujte svoj video, ekran ili bilo koji drugi medij. Postavljanje događaja je poput pripreme fizičkog mesta – čarobnim štapićem: Postavite područja, definišite sadržaj ili teme i definišite kako gosti mogu da komuniciraju.

  YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

   

  Monday (www.monday.com)

  Monday.com je aplikacija za saradnju na mreži. Timovi ga koriste za organizovanje i praćenje svog rada. Da li je to aplikacija za upravljanje projektima? Strogo govoreći, ne – ali se čini da bi neko to mogao i tako nazvati. Zapravo, to je više poput kolekcije vrlo prilagođenih specifičnih tabela u kojima svi u timu evidentiraju zadatke koji su im potrebni da ih izvrše i ažuriraju ih izveštajima o statusu i drugim relevantnim informacijama. Na ovaj način svaki član tima može da vidi sve aktivne zadatke i njihov napredak, olakšavajući prenošenje posla sa jedne osobe na drugu ili brzo uskakanje ako neko iznenada nije dostupan. Monday.com ima moderan i atraktivan interfejs i prilično je jednostavan za upotrebu. Uzimajući u obzir da slične aplikacije nude besplatnu uslugu i jednostavnije opcije pretplate, Monday.com bi mogao biti konkurentniji.

  YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

   

  ZA:

  ✓ Savremeni korisnički interfejs.

  ✓ Izuzetno prilagodljiv.

  ✓ Nudi automatizaciju u aplikaciji.

  ✓ Sadrži predloške.

   

  PROTIV:

  ∅ Nepotrebno zbunjujuće cene i ponuda

  ∅ 14-dnevno besplatno korišćenje nedovoljno za učenje aplikacije.

   

  Trello (www.trello.com)

  Trello je privlačna, zabavna i intuitivna aplikacija koja pomaže ljudima da sarađuju oko zajedničkog rada. Najveći izazov za njeno korišćenje je odlučiti da li je to prava vrsta aplikacije za saradnju koja upravlja vašim radom. Trello je najbolje opisati kao softversku kategoriju koja je najbolja za organizovanje, koordinaciju i praćenje rada dok se kreće kroz tok rada među grupom ljudi. To nije sjajna aplikacija za tradicionalno upravljanje projektima. Ipak, Trello-ove prednosti su jednostavnost upotrebe i mogućnost deljenja Trello ploča sa spoljnim saradnicima.

  YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

   

  ZA:

  ✓ Fleksibilna i prilagodljiva aplikacija

  ✓ Nudi aplikacije za računare i mobilne aplikacije

  ✓ Intuitivni interfejs

   

  PROTIV:

  ∅ Nema Ganttovih tabela

  ∅ Nema praćenja vremena

  Nema izveštaja o napretku

   

   

  DIGITALNI ALATI ZA ISPITIVANJE STAVOVA

  EasyPolls (www.easypolls.net)

  EasyPolls je korisnički alat za kreiranje anketa na mreži. Besplatan je za upotrebu za sve! Da, postoje premium funkcije koje koštaju malo, ali možete da napravite sjajne ankete ne plativši ništa.

  YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

   

  Mentimeter (www.mentimeter.com)

  Mentimetar je besplatna interaktivna platforma za prezentaciju koja omogućava interakciju između izlagača i njihove publike u stvarnom vremenu čineći sastanke ugodnim, zanimljivim i inkluzivnim. Mentimetar omogućava predavačima da se istinski povežu sa svojom publikom pružajući im jednostavne alate za izradu interaktivnih prezentacija

  YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

   

  ZA:

  ✓ Audio sadržaji

  ✓ Alati za saradnju

  ✓ Prilagodljivi templejti

  ✓ Moguće izmene van mreže

   

  PROTIV:

  ∅ Nema 3D objekata

  Ograničeni broj slajdova u besplatnoj verziji

  ∅ Ponekad zahteva od korisnika da koriste 2 uređaja (računar i telefon)

   

  Lista drugih alata za ispitivanje:

  • Google forms
  • Poll-maker.com
  • Strawpoll
  • app
  • Pigeon hole
  • Surveymonkey

   

   DIGITALNI ALATI ZA EVALUACIJU

   Google forms (www.google.com/forms)

   Google forms su alatka za anketiranje koja je apsolutno besplatna za pojedince i preduzeća sa Google nalogom. Nema ograničenja u anketama, pitanjima ili odgovorima, što ovo čini jednim od najboljih proizvođača besplatnih formi na tržištu. Uz to, softver uključuje izvrsne alate za saradnju. Međutim, Google obrasci imaju neke velike nedostatke. Vrste pitanja su ograničene, logika ankete nije toliko široka i nema mnogo prostora za prilagođavanje obrazaca. Do neke mere dobijate ono što “plaćate” ovim besplatnim softverom.

   YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

    

   ZA:

   ✓ Potpuno besplatno za ličnu upotrebu

   ✓ Uključuje osnovnu logiku ankete

   ✓ Integrisan sa celim G Suite ekosastavom

    

   PROTIV:

   Karakteristike saradnje su iznenađujuće ograničene

   Samo nekoliko vrsta pitanja

   Nema podrške za besplatne korisnike

    DIGITALNI ALATI ZA RELAKSACIJU

    Kahoot (www.kahoot.com)

    Kahoot! je platforma za učenje zasnovana na igrama koja olakšava stvaranje, deljenje i igranje igara za učenje ili kvizova o trivijalnostima za nekoliko minuta. Kombinujte kviz pitanja sa anketama, slagalicama i slajdovima u jednom kahootu ili koristite vaša pitanja. Učenje na daljinu putem hostinga igara uživo putem videa ili dodeljivanja igara tempom učenika, gde se pitanja i odgovori prikazuju na uređajima igrača. Igrajte na času da biste svoje lekcije podigli na viši nivo!

    YouTube tutorijal (detaljno video objašnjenje za korišćenje alata):

     

    Lista drugih alata za relaksaciju:

    • Skribll.io

    METODE NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

    Korišćenje metoda neformalnog obrazovanja u online aktivnostima zahteva da se vratimo osnovama i još jednom prođemo kroz ceo proces pripreme metodologija. Stoga smo za vas pripremili sve korake kroz koje je potrebno proći prilikom pripreme svake sesije, ali i podelili ideje za neke online metodologije koje vam mogu koristiti.

    PRIPREMA

    1. Definišite cilj koji želite da postignete tokom sesije;
    2. Odaberite metode koju želite da koristite radi ostvarivanja gore definisanog cilja i prilagodite je sopstvenim potrebama, ili osmislite sami svoju metodu;
    3. Definišite vreme koje je potrebno za realizaciju te metode i napravite sopstveni timeline događanja tokom sesije. Pokušajte da u glavi vizualizujete tok događanja.
    4. Pokušajte da predvidite koje su kritične tačke tokom sprovođenja metode. Npr. učesnici se ne uključuju u realizaciju aktivnosti ili nisu dobro razumeli svoj zadatak, onda je potrebno da osmislite pitanja koja će podstaći ili preusmeriti u željenom pravcu.
    5. Pripremite sve potrebne materijale, digitalne alate, instrukcije za korišćenje tih alata, i sl. Ovo će u velikoj meri olakšati odvijanje sesije.
    6. Definišite koliko učesnika će učestvovati i kako ćete ih podeliti.
    7. Osmislite jasno ulogu svih učesnika u sesiji.
    8. Dodelite neki zadatak pre sesije kako bi se učesnici upoznali sa temom, alatima i/ili zadatkom.
    9. Napišite scenario odvijanja sesije

    IMPLEMENTACIJA

    1. Dajte uvod u sesiju sa svim jasnim instrukcijama i pravilima.
    2. Prođite kroz online alate koje ćete koristiti i uverite se da svi učesnici imaju pristup, kao i da im alati adekvatno rade.
    3. Dodelite im uloge.
    4. Ohrabrite ih na individualni rad – rad u paru – rad u malim timovima ili velikim grupama putem online alata koje ste im pripremili.
    5. Pustite da se sesija odvija bez prekidanja i budite uvek spremni da podstaknete ukoliko vidite da se nešto ne odvija kako ste planirali.
    6. Pred kraj sesije uvek vratite učesnike u jednu grupu kako biste mogli da uradite refleksiju na sve što se dogodilo.

    NAKON SESIJE

    1. Pošaljite učesnicima neke rezultate i zaključke koje ste sami ili još bolje zajedno napravili.
    2. Zamolite ih da pročitaju/pogledaju i da vam daju svoje mišljenje o njima putem nekog upitnika, kviza ili evaluacije.
    3. Zamolite ih da podele sa vama mišljenje o metodi koju ste sproveli.
    4. Iskoristite njihove sugestije da unapredite svoje metode i svoj rad u budućnosti.

    Ispod smo za vas spremili nekoliko primera koji bi mogli da vas podstaknu na razmišljanje i kreiranje ili adaptaciju neke metodologije koju ste ranije koristili.

    METODA ZA RAZMENU IDEJA

    METODA ZA DEBATOVANJE

    METODA ZA GRUPNI RAD

    VEŠTINE VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE

    Slično kao i kod formalnog obrazovanja koje je naglo prešlo u online sferu, svi koji na neki način pružaju obrazovanje putem digitalnih kanala su se suočili sa izazovom „javnog nastupa“ za koji su nam potrebne veštine verbalne i neverbalne komunikacije. Do sada smo imali zadatak da govorimo pred velikim grupama za šta smo se pripremali još od malih nogu i prvih školskih časova – odgovarali pred nastavnicima i držali prezentacije. I to sve do samog kraja našeg formalnog obrazovanja. Potom smo isto nastavili da radimo i tokom aktivnosti neformalnog obrazovanja. Počeli smo da održavamo treninge, radionice, seminare i druge aktivnosti koje su pred nama postavljale zadatak govora pred većim grupama ljudi. Međutim, u online svetu smo došli pred kamere, i to je nešto sa čim se verovatno nismo često susretali. A poznato nam je da je to jedan od većih strahova svih ljudi. Sada je pred nama zadatak da i ovo prevaziđemo i savladamo kako da „govorimo u kameru“.

    Sada ćemo sa vama podeliti savete kako to da uradite ali za početak, hajde da se prvo upoznamo sa tim šta je verbalna, a šta neverbalna komunikacija. Pogledajmo video ispod:

    Kada su u pitanju online sesije, veštine verbalne i neverbalne komunikacije su jako bitne, naročito ako želimo da unapredimo interakciju tokom online aktivnosti. Pre svega ove veštine mogu voditi boljem razumevanju od strane učesnika, kao i njihovom većem uključivanju u tok aktivnosti. Međutim, pre nego što podelimo sa vama nekoliko saveta kako možete unaprediti svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju tokom online događaja, pobrinite se da imate dobro audio-vizuelnu opremu za izvođenje nastave. Loš mikrofon koji šušti, ili nedovoljno dobra rezolucija kamere, vrlo često mogu dovesti do poremećaja pažnje učesnika i značajno im otežati proces sticanja znanja i veština. Naravno, svesni smo da u nekim delovima Srbije mnoge organizacije i omladinski radnici nemaju pristup ni osnovnoj opremi. Međutim, ukoliko ste u prilici da nabavite malo bolju kameru i mikrofon, to vam u velikoj meri može olakšati vaš posao.

    Kod verbalne komunikacije putem online kanala trebamo da vodimo računa da:

    1. Pričamo sporo i razgovetno;
    2. Da pauze u govoru ne trebaju biti dugačke kao pauze tokom uživo događaja. Istraživanja su pokazala da pauzu u govoru putem digitalnih alata mladi danas češće percipiraju kao znak „nesigurnosti“;
    3. Tonski naglašavamo stvari koje su bitne;
    4. Motivišemo učesnike da i oni govore i dajemo im pozitivne povratne informacije koje bi ih dalje ohrabrile;
    5. Oslovljavamo učesnika njenim/njegovim imenom;
    6. Parafraziramo šta je neko rekao, radi boljeg razumevanja ostatka grupe;
    7. Da češće koristimo inkluzivno orijentisana pitanja tokom online aktivnosti:

    – Šta još možemo dodati?

    – Ko ovo takođe vidi na ovaj način?

    – Ko se još nije javio za reč?

    8. Da koristimo procesno orijentisana pitanja kada je to moguće:

    – Koji je sledeći korak?

    – Koji još alat ili metodu možemo koristiti?

    – Ko želi da uradi ovaj zadatak?

    9. Ukoliko je potrebno da prekinemo učesnike u njihovom izlaganju, važno da im se zahvalimo na izlaganju ili uputimo izvinjenje što moramo da ih prekinemo. Kako bi se ovo ređe dešavalo u sklopu pravila ponašanja koja smo obradili ranije, imajte u vidu da definišete i vreme učesnikovog izlaganja.

     Sa druge strane, neverbalna komunikacija se najčešće koristi kao:

      1. Dopuna za verbalnu komunikaciju (naglašava, upotpunjuje, pojašnjava…), ili kao
      2. Zamena za verbalnu komunikaciju.

     Izrazi lica, pokreti rukama, gestikulacije glavom i očima, sve su to elementi koje biste trebali češće da koristite tokom online aktivnosti, nego što je to bio slučaj tokom tradicionalnog načina izvođenja aktivnosti neformalnog obrazovanja. U online aktivnostima vaše lice i telo su pokretni emotikon, a znamo da danas mladi u svojoj komunikaciji masovno koriste emotikone i veoma dobro vladaju njihovim razumevanjem.

     Takođe, ohrabrite i mlade da koriste neverbalnu komunikaciju dok pričaju ili vas slušaju. Možete im održati kratko predavanje o tome šta je verbalna i neverbalna komunikacija, i kako da je koriste. Samo potvrdno ili odrično klimanje glavom dok držite predavanje vam mogu u velikoj meri reći da li učesnici tokom izlaganja imaju fokus ili ne. Ohrabrite ih i da koriste digitalne simbole neverbalne komunikacije poput emotikona u „chat-u“, poruka, dizanja digitalne ruke i sl. Sve ovo može dodatno povećati nivo interakcije tokom vaših aktivnosti, a samim tim i zadovoljstvo učesnika vašim online programom.

     Nadamo se da vam je ova obuka bila korisna i da će značajno pomoći da zajedno unapredimo kvalitet online obrazovanja u Srbiji. Srećno u vašem daljem radu na jačanju neformalnog obrazovanja!

     COE
     Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
     COE
     Fondacija Fridrih Nauman
     Unicef
     UG Libero