OBRAZOVANJE PO MERI UČENIKA

 

Online obrazovanje dolazi tu da ostane. Možda ne u potpunosti, ali većina je saglasna – elementi online obrazovanja koje pohađamo danas će se zadržati i u budućnosti, stvarajući „hibridni“ režim realizacije nastave. I dok naše nastavnici, škole i druge institucije pokušavaju da pronađu najbolji način kako da se ova nastava odvija, potrebno je dosta rada i vremena da se online obrazovanje postavi „na noge“ na način na koji se nekada odvijala tradicionalna nastava.

Ako to ranije nije bio slučaj, danas se pred učenike postavlja jedinstvena prilika – da učestvuju u oblikovanju sistema obrazovanja koji će pohađati i oni, ali i generacije đaka koje budu dolazile nakon njih.

Upravo vi imate priliku da kažete kako vam se dopada svaki element online nastave danas, da date predloge kako nešto da se unapredi, da pomognete i sebi i svojim vršnjacima oko učenja, i da pokušate da stvorite onaj stari „šarm“ koji je škola imala za vas poput druženja na velikim i malim odmorima.

Ako vas reč „prilika“ nije do sada motivisala, možda hoće reč odgovornost. Pored toga što se pred vas postavila ova prilika, ona je sa druge strane i odgovornost. Možemo da kažemo da je „obrazovanje došlo na vaš teren danas“. Mladi koji su danas digitalno daleko pismeniji od drugih generacija imaju i obavezu da se uključe i svojim znanjem, iskustvom i idejama oblikuju odvijanje online nastave danas.

Dok su druga dva poglavlja posvećena podizanju vaših veština da učestvujete u online obrazovanju kao jedna vrsta pomoći i podrške koja je često izostajala u prethodnih 2 godine, ovo poglavlje ima za cilj da vam da ideje i podstakne vas na akciju!

Verovatno se sada pitate „Ok, al’ šta je to što mi možemo da uradimo?“.

MOŽETE DA UNAPREDITE VAŠU MEĐUSOBNU INTERAKCIJU IZMEĐU UČENIKA

 

Kada su upitani učenici, šta je to što im najviše nedostaje iz „stare nastave“ i odlaska školu, većina učenika je rekla da je to prilika za interakciju – neformalni razgovor i ćaskanje sa drugarima ili drugaricama ili diskusija o dešavanjima tokom časa. Nakon što se završi predavanje, većina vas izlazi iz web platformi ili aplikacija i ostaje sama u svoja 4 zida. Eventualno se sa najboljim drugarima čujete prekom WhatsApp-a ili Viber-a, ali i dalje „nije to to“. Nema one energije zbog koje nekoliko dana pre prvog septembra raste uzbuđenje zbog ponovnog susreta sa nekim vršnjacima.

Možda ti mali i veliki odmori ne mogu da budu tokom online kao što je to bilo tokom tradicionalnog načina realizacije nastave, ali možemo da se potrudimo da napravimo što približniji doživljaj njima. Hajde da zajedno napravimo ONLINE MALI i VELIKI ODMOR!

Kako biste napravili online mali i veliki odmor, potrebno je da uradite nekoliko koraka.

 • Obavite razgovor sa vašim nastavnim starešinom i obavestite ga/je šta vam je problem i šta želite da uradite. Recite im da je to prostor u kome biste voleli da budete bez drugih nastavnika i zamolite ih da vas u tome podrže time što će svim učenicima sugerisati da iskoriste priliku za „online druženje“ tokom malih i velikih odmora.
 • Organizujte tim koji će pokrenuti i napraviti male i velike odmore. U okviru tima možete da razmenjujete ideje, dogovarate se oko uloga, definisanja nekih tematskih razgovora i slično.
 • U okviru tima poželjno je da imate:

– Nekoga ko veoma dobro vlada IT veštinama;
– Nekoga ko ima kreativne ideje;
– Nekoga ko je dobar organizator;
– Nekog „influensera“ , tj. osobu koju će ostali iz odeljenja pratiti i prihvatiti njen poziv da učestvuju u odmorima.

 • Zatim kreirajte online prostor u kome će se odvijati veliki i mali odmori. Za tu namenu možete iskoristi web aplikacije poput Wonder.me ili Zoom web platforme koje imaju veliki broj opcija upravo za ovu namenu. Možda bismo vam ponajviše sugerisali da istražite platformu Wonder.me (opis i instrukcije za korišćenje ove platforme možete pronaći u narednom poglavlju ove obuke). Istražite je.
 • Napravite spisak pravila kako će mali i veliki odmori biti organizovani, ali ne zaboravite da na t pravila stavite „tri tačke“. Takođe, ne zaboravite da je sloboda ono što je kod velikih i malih odmora vama bilo najviše interesantno.
 • Održite prezentaciju platforme i načina/ pravila putem kojih će biti organizovani veliki i mali odmori. Pitajte vaše vršnjake da vam daju sugestije kako da ovo unapredite ili da predlože neke druge kreativne ideje.
 • Možete i da realizujete anketu sa predlozima za organizaciju velikih i malih odmora u odeljenju.
 • Pričajte neformalno putem drugih kanala komunikacije sa vašim drugarima i drugaricama i ubedite ih da učestvuju u velikim i malim odmorima.
 • Krenite u realizaciju i sa vremena na vreme razgovarajte šta je dobro i šta bi moglo da bude bolje tokom ovih odmora. Nove ideje su uvek dobro došle.

Verujemo da će ovo unaprediti vašu međusobnu interakciju, ali se vi nemojte na ovome zaustavljati. Možda možete da smislite neke nove ideje za međusobno druženje i razgovor. Onako kao što je nekada bilo.

MOŽETE DA ORGANIZUJETE GRUPE VRŠNJAČKE PODRŠKE

Druga stvar koja učenicima u velikoj meri nedostaje je ona prilika da u 5 ili 10 minuta pitate nekoga da vam objasni kako se rešava zadatak koji je bio ne prethodnom času ili da sa vama podeli par najbitnijih informacija iz nekog predmeta pre kontrolnog zadatka kako biste se zajedno svega podsetili. Iako ovoga više nema pre ili posle škole ili tokom velikih i malih odmora (možda ćete kroz organizaciju online velikih i malih odmora i ovo podstaći), to ne znači da ne možemo iskoristiti online alate koji nam se nude i na neki način i ovo nadoknaditi.

Ne samo da je tehnički postalo teže danas ići u školu, već je proces učenja postao teži. Naše navike da ne provodimo previše vremena gledaju jedan video klip u velikoj meri su se odrazile na našu koncentraciju i pažnju tokom online nastave. Kao posledicu ovo ima sve slabije znanje koje usvajamo i neretko su nam potrebni dodatni časovi od strane privatnih profesora kako bismo svo to nadomestili. Međutim, jedno od rešenja ovog problema može da bude i FORMIRANJE GRUPE PODRŠKE.

Postoji dosta sličnih koraka kao i kod kreiranja online velikih i malih odmora, ali kako se kaže „ponavljanje je majka uspeha“, pa smo sigurni da će vam i ovo biti korisno.

Za formiranje grupe vršnjačke podrške, poželjno je da sledite sledeće korake:

 • Dakle, ponovo, prvo je potrebno da obavite razgovor sa vašim nastavnim starešinom. Pogotovo jer vam i on/a u ovome može pomoći. Recite im da želite da želite da međusobno jedni drugima pomognete kroz objašnjavanje lekcije, priprema za kontrolne zadatke i rešavanja zadataka iz prirodnih predmeta. Zamolite nastavnog starešinu da se uključi u ovaj proces zajedno sa vama tako što će tehnički pomagati ovaj proces, ali ne i učestvovati u njemu. Ipak je ovo grupa vršnjačke podrške. Naravno, ukoliko je neki nastavnik voljan da vam u tome pomogne i pokuša neke stvari dodatno da pojasni, ovo može biti izuzetno korisno za sve, pa ih nemojte odbijati. Ali se pre toga svi složite sa ovim
 • Formirajte tim učenika koji će na ovom raditi. Kada je u pitanju tim za formiranje grupe podrške, u njemu ćete želeti da imate:

– Nekoga ko poseduje zavidne IT veštine kako bi održavao platformu na kojoj će se grupa všrnjačke podrške ovijati funkcionalnom. Admin vaše grupe.
– Nekoga ko ima dobre veštine koordiniranja i organizovanja. Ova osoba/e će biti zadužena za komunikaciju sa nastavnim starešinom, kao i sa svim ostalim članovima tima, kao i raditi na pripremi povremenih programa rada ovih grupa, slati pozive učesnicima i slične aktivnosti.

  • Naravno neizostavni deo tima su svi oni koji će pristati i želeti da podele znanje sa drugim vršnjacima.
  • Kada je u pitanju odvijanje „života“ u grupama vršnjačke podrške, postoje dva koncepta koje možete primeniti (naravno poželjno je da kombinujete ova dva koncepta s obzirom da različitim osobama odgovaraju različiti stilovi učenja):

   – Slobodan stil: kreirajte prostor u kome će se učenici sami okupiti i po slobodnoj volji deliti u grupe u odnosu na temu na kojoj žele da rade, iz njih izlaziti, posećivati više grupa i slično.
   – Planirana sesija: pozovite neke od nastavnika ili vaših roditelja ili nekoga drugog za koga znate da vam na interesantan i prijemčiv način mogu objasniti neki deo gradiva iz nekog predmeta. Budite slobodni da možda predložite zanimljivije načine na koje biste voleli da radite sa njima – u malim grupama, kroz primere, da vam smisle neke zadatke i slično.

   • Kreirajte prostor za odvijanje grupe vršnjačke podrške. Razmotrite ponovo Wonder.me ili Zoom web platformu. Pročitajte opise i drugih alata koje smo vam predstavili u narednom poglavlju i testirajte ih.
   • Definišite dane kada će se grupe vršnjačke podrške odvijati. Nemojte preterivati, neka to bude jednom ili dva puta nedeljno uz mogućnost da po potrebi organizujete dodatne termine (npr. neposredno pre kontrolnih ili pismenih zadataka ili usmenog ispitivanja od strane nastavnika).
   • Definišite spisak pravila i način funkcionisanja online grupe vršnjačke podrške kako biste obezbedili nesmetano odvijanje. Kao i kod velikih i malih odmora, i ovde je važno da postoji stepen slobode, u suprotnom će se pretvoriti u nastavak online nastave, a to biste želeli da izbegnete.
   • Upoznajte vaše vršnjake sa planom i programom. Održite prezentaciju platforme, pravila i načina na koji će se ova grupa odvijati.
   • Pre svake online grupe vršnjačke podrške ili na kraju prethodne sesije, sprovedite anketu sa ostalim učenicima o tome šta je to što bi želeli da nauče, razmene i sl. Pitajte i ko bi od učenika želeo da održi predavanja. Međutim, uvek zadržite slobodu da se na nekim sesijama grupe spontano organizujete.
   • Krenite u realizaciju i podržite međusobno jedni druge.

    Online grupe vršnjačke podrške sa jedne strane vam pomažu da savladate gradivo koje trenutno obrađujete u nastavi, a sa druge podstiče dalje neformalno druženje i stepen interakcije među vama. Istražite ovu ideju.

    MOŽETE DA PRUŽITE PODRŠKU VAŠIM NASTAVNICIMA

    Kao što smo gore i rekli, pred vama je jedinstvena prilika ali i odgovornost. Znanje imate. Kreativne ideje imate. Potrebno je samo da se dobro informišete o tome koji sve alati za edukaciju putem online kanala postoje, koje su njihove mogućnosti, i da onda to znanje i ideje pretvorite u zanimljive i dinamične koncepte rada. Ispod su predstavljeni neki od načina na koje vi možete pružiti podršku vašim nastavnicima i oblikovati realizaciju online nastave danas. Neke od ideja vam mogu delovati „suviše jednostavno“, međutim nekada najprostije ideje budu te koje imaju i najviše uspeha.

    Neke od ideja za pružanje podrške nastavnicima za unapređivanje online nastave su:

    • Istražite alate i ideje koje smo vam predstavili u okviru ove obuke i dogovorite se sa vašim razrednim starešinom da tokom časa odeljenske zajednice odvojite 15 minuta tokom kojih ćete:

     – Izneti stvari koje vam se nisu dopale tokom pružanja online nastave;
     – Dati predloge kako te stvari mogu da se unaprede;
     – Smisliti kreativne ideje za unapređivanje kvaliteta online nastave;
     – Predstaviti novi digitalni alat koji ste otkrili i mogućnosti koje on pruža.

     • Tokom rada sa ostalim nastavnicima takođe možete da obavite razgovor sa njima i date im ideju za neki novi alat koji možete koristiti u obrađivanju tog predmetnog gradiva.
     • Praktična nastava je možda i najviše trpela tokom prethodne dve godine. Pitajte nastavnike tih predmeta da zajedno formirate tim koji će napraviti najbolju metodologiju rada/realizacije praktične nastave.
     • Razgovarajte sa nastavnicima i dogovorite se sa njima da budete vi „nastavnik na jedan online čas“. Neka vam nastavnici dodele neki deo gradiva za koji ćete vi sami smisliti način na koji ćete to gradivo obraditi.
     • Uzmite aktivnu ulogu na času. Možda nema više brisanja table, ali postoji dosta stvari koje redari i danas mogu raditi.
     • Razgovarajte sa nastavnicima da uspostavite ulogu redara koji bi mogli da:

      – Beleže ko je digao „online ruku“ kako bi se javio za reč;
      – Sumiraju pitanja koja su stigla za nastavnike putem „chat-a“;
      – Organizuju „online energizere“ – aktivnosti za razmrdavanje usred časa. S obzirom da online nastavi danas nedostaje dinamika, upravo ova aktivnost bi mogla to da nadomesti a da usput poveća stepen interakcije i zanimljivosti online nastave. Potražite „online energizere“ putem web pretraživača i razmrdajte vaše drugare i drugarice;
      – Pripremaju i sprovode ankete o zadovoljstvu učenika online časom i metodologijom koja je korišćena.

      Sigurni smo da ćete vi smisliti i brojne druge načine na koje možete da pomognete vašim nastavnicima u realizaciju online nastave i aktivno se uključite u unapređivanje kvaliteta online obrazovanja u Srbiji. Mi smo sa vama podelili samo neke od ideja.

      COE
      Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
      COE
      Fondacija Fridrih Nauman
      Unicef
      UG Libero