VEŠTINE VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE

Verbalna i neverbalna komunikacija putem digitalnih alata je postala sastavni deo naših života. Bilo da razgovaramo putem video linka, razmenjujemo poruke ili naše slike, ili učestvujemo na online časovima i seminarima, mi smo svakodnevno izloženi verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji putem online kanala koja od nas zahteva određene veštine. Iako smo veštine verbalne i neverbalne komunikacije uživo indirektno sticali tokom odrastanja i nakon toga samo nastavili sa tim tokom školovanja, sada se način školovanja promenio a od nas se očekuje i da unapredimo veštine koje imamo kada je u pitanju verbalna i neverbalna komunikacija.

Sada treba da govorimo u kameru pred velikim brojem ljudi. Ranije bi to ljudi nazivali veštinom javnog nastupa. Upravo tu veštinu treba da savladamo da bismo mogli da učestvujemo u online nastavi i da zabeležimo još bolje rezultate. Pored toga, ove veštine su i sastavni deo liste neophodnih veština kada je u pitanju zapošljavanje i građenje dalje karijere. Dakle, što pre ovo savladamo, to će nam kasnije biti lakše tokom naše obrazovne i profesionalne karijere.

Za početak, hajde da se prvo upoznamo sa tim šta je verbalna, a šta neverbalna komunikacija. Pogledajmo video ispod:

Pre nego što sa vama podelimo nekoliko saveta, neophodno je da kažemo da verbalna i neverbalna komunikacija putem online kanala zahteva dobru tehničku pripremljenost. U slučaju da vam šušti mikrofon, „secka“ Internet ili je jako loša rezolucija kamere, to ne samo da će vašim nastavnicima i vašim vršnjacima smetati prilikom slušanja već će ometati i vas same. A to može dovesti do toga da vam te neprijatnosti poremete koncentraciju, da zaboravite šta ste hteli da kažete ili da ne možete da nastavite dalje sa vašim izlaganjem. Dobra tehnička pripremljenost za online javni nastup podrazumeva sledeće:

 1. Pobrinite se da imate dovoljno jaku Internet konekciju koja će vam omogućiti da nesmetano pratite i učestvujete u online nastavi.
 2. Pokušajte da obezbedite mikrofon koji ne šušti, kao i kameru dovoljno velike rezolucije da vaši vršnjaci i vaši nastavnici mogu da vas vide.
 3. Pripremite scenografiju koja se nalazi iza vas. Ukoliko sedite u kafiću, vrlo je verovatno da će se vaši vršnjaci i nastavnici osećati neprijatno, ako nastavnici uopšte to dozvole. Zato se pobrinite da uključujete od kuće gde vas ništa neće remetiti. Mesto odakle se uključujete na čas koristeći neku od video platformi treba da bude svetlo, ali izvor svetla ne treba da se nalazi iza vaših leđa. Kamera na uređaju sa koga se uključujete treba da se nalazi u visini vaših očiju. Potrudite se da se u kadru koji emitujete ne nalaze predmeti koji bi drugima mogli da odvuku pažnju.

Naravno, svesni smo da u nekim delovima Srbije učenici nemaju pristup ni osnovnoj opremi i da se od lokalnih i nacionalnih institucija očekuju da pomognu školama da se ovaj problem prevaziđe. Međutim, ukoliko ste u prilici da nabavite malo bolju kameru i mikrofon, to vam u velikoj meri može olakšati posao.

Sada možemo da pređemo na konkretne savete koje želimo da podelimo sa vama kako biste unapredili svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju putem online kanala.

Kod verbalne komunikacije putem online kanala trebamo da vodimo računa da:

 1. Pričamo sporo i razgovetno;
 2. Da pauze u govoru ne trebaju biti dugačke. Istraživanja su pokazala da pauzu u govoru putem digitalnih alata ljudi danas češće percipiraju kao znak „nesigurnosti“. Ako delujemo sigurno, veće su šanse da ćemo ostaviti dobar utisak na one koji nas slušaju. Ovo naravno ne znači da ne trebate da pravite pauze. Pauza vam omogućava da se skoncentrišete na ono što govorite, i ne propustite da kažete ono što vam je bitno;
 3. Tonski naglašavamo stvari koje su bitne.

Veštine verbalne komunikacije putem online kanala možemo da unapredimo kroz vežbanje. Hajde da uradimo jedan zadatak:

 • Prvo, zamolite nekog vašeg druga ili drugaricu da sa njim ili njom provežbate veštine javnog nastupa putem nekog od online alata.
 • Zatim, odaberite temu koja vam je jako bliska i važna. Npr. „zašto je važno da se svi uključe tokom zime i pomognu napuštenim životinjama na ulici“.
 • Zatim napravite nekoliko beleški, ali se potrudite da već u prvoj rečenici vašem slušaocu bude jasno šta želite da mu kažete. Beleške neka sadrže još 3 ključne stvari koje želite da naglasite, kao i zaključak ili neki poziv na akciju kao poslednju rečenicu.
 • Zatim ispričajte svom/joj drugaru/ici svoju priču u maksimalno 3 minuta.
 • Zatim ispričajte ponovo, ali se potrudite da još dodatno unapredite svoju priču.
 • Pa ponovo.
 • Na kraju svakog izlaganja pitajte vašeg drugara ili vašu drugaricu šta je bilo dobro a šta ne. Te stvari pokušajte da ispravite.

 

Ovo možete ponoviti i više puta na različite teme. Na taj način ćete savladati javni nastup i steći potrebne veštine verbalne i neverbalne komunikacije putem online kanala. Takođe, ovo možete raditi i u većim grupama učenika.

Sa druge strane, neverbalna komunikacija se najčešće koristi kao:

 1. Dopuna za verbalnu komunikaciju (naglašava, upotpunjuje, pojašnjava…), ili kao
 2. Zamena za verbalnu komunikaciju.

Izrazi lica, pokreti rukama, gestikulacije glavom i očima, sve su to elementi koje biste trebali češće da koristite tokom online nastave, nego što je to bio slučaj tokom tradicionalnog načina izvođenja nastave. U online nastavi vaše lice i telo su pokretni emotikon, a znamo da danas naši vršnjaci u svojoj komunikaciji masovno koriste emotikone i veoma dobro vladaju njihovim razumevanjem.

Kada je u pitanju neverbalna komunikacija tokom online časova, trebate da imate na umu sledeće:

 1. Pitajte na samom početku časa vaše nastavnike da li postoje neka pravila ponašanja na času i zamolite ih da vam ih predstave. Budite slobodni da im date neke sugestije koje će unaprediti vašu komunikaciju sa njima, kao i vašu međusobnu komunikaciju.
 2. Važno je da sedite ispravljeni u stolici. Izbegavajte da se naslanjate na ruke, ležite ispred kamere ili gledate negde sa strane. Nastavnici će misliti da vam je dosadno i vrlo često vas mogu pitati da objasnite zašto to radite ili da im prepričate šta su do tada pričali. A ako ležite, male su šanse da ste ih uspešno saslušali.
 3. Budite slobodni da koristite neverbalnu komunikaciju dok pričaju vaši nastavnici. Samo potvrdno ili odrično klimanje glavom dok oni drže predavanje im mogu u velikoj meri reći da li tokom izlaganja imate fokus ili ne na ono o čemu pričaju.
 4. Koristite i digitalne simbole neverbalne komunikacije poput emotikona u „chat-u“, poruka, dizanja digitalne ruke i sl. Sve ovo može dodatni povećati nivo interakcije tokom online časova, a samim tim i vaše zadovoljstvo online nastavom.

Naravno ukoliko želite da postanete ekspert u javnom nastupu kako u online tako i u offline svetu, na internetu možete potražiti neke od besplatnih kurseva koji vam u tome mogu pomoći. Međutim, uz pomoć saveta koje smo sa vama podelili gore bićete dovoljno „opremljeni“ da kvalitetno pratite i učestvujete u komunikaciji tokom online nastave.

Stigli ste do kraja „EduMikser“ obuke za učenike. Nadamo se da vam je bila korisna i da će značajno pomoći da zajedno unapredimo kvalitet online obrazovanja u Srbiji.

Srećno u daljem školovanju!

COE
Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
COE
Fondacija Fridrih Nauman
Unicef
UG Libero