REŽIRANJE ONLINE NASTAVE

 

Uspešno sprovođenje online nastave u velikoj meri zavisi od toga koliko ste dobar „reditelj“. Naravno, ovde ne govorimo o filmu, već o tome koliko dobro možete da pripremite okruženje i aktere i predvidite scenario po kome će se nastava odvijati. Ovaj zadatak možemo da posmatramo iz 3 segmenta:

PRIPREMA

Pre nego što započnete realizaciju nastave, postoji niz koraka koje biste trebali da obavite kako biste bili sigurni da ćete znanje preneti na adekvatan način i da ćete učenicima napraviti radnu atmosferu u skladu sa njihovim potrebama i navikama.

Prvo, potrebno je utvrdite sopstvene „snage“ i „slabosti“ kada je u pitanju pružanje online nastave. Pokušajte da odgovorite na ova pitanja:

 1. Sa kojim ste digitalnim alatima upoznati i u kojoj meri (recimo na skali od 1 do 10)?
 2. Koje metodologije i tehnike najčešće koristite za prenošenje znanja?
 3. Da li postoje još neke tehnike za koje ste čuli da koriste drugi nastavnici i da su se pokazale delotvornim? Da li ste upoznati sa njima?
 4. Koliko dobro vladate verbalnom i neverbalnom komunikacijom putem digitalnih alata?

Naravno, možete sebi postaviti i mnogo druga pitanja koja smatrate da su relevantna. Ono što je važno jeste da sagledate koje su vaše „snage“ i vaše „mane“, kako biste snage iskoristili u radu, a mane pokušali da predupredite ili eliminišete.

Drugo, sprovedite istraživanje među vašim učenicima o njihovim navikama, znanjima, iskustvima i potrebama. Osmislite kratak upitnik koji ćete poslati učenicima putem neke od online platformi kojom vladate u velikoj meri i zamolite učenike da vam daju iskrene odgovore na njih. Pitajte ih:

 1. Koje digitalne alate bi voleli da korite u online nastavi? YouTube je uveliko među mladim ljudima, pa je to možda alat koji biste češće mogli da koristite.
 2. Koliko vladaju alatima koji se najčešće koriste?
 3. Kako bi voleli da se izvode različiti segmenti nastave poput predavanja, testova, interakcije, usmenog odgovaranja i sl.? Ovo vam npr. može otkriti na koje sve načine možete da koristite YouTube platformu u online nastavi.
 4. Koje multimedijalne tehnike najviše im najviše odgovaraju?
 5. Šta im najviše nedostaje u odnosu na tradicionalni vid obavljanja nastave i kako smatraju da se to može nadomestiti?

Nakon što ste utvrdili znanja i kapacitete vaših učenika, vreme je da podvučete crtu. Napravite spisak napravite spisak digitalnih alata, metodologija i multimedijalnih tehnika kojim:

 1. Dobro vladate i vi i vaši učenici;
 2. Dobro vladete vi, ali ne i vaši učenici;
 3. Dobro vladaju vaši učenici, ali ne i vi;
 4. Ne vladate dobro ni vi ni vaši učenici.

Ovu poslednju kategoriju ćete najverovatnije izbaciti iz nastave, osim ukoliko vam se ne ukaže neka prilika za obuku na tu temu. Kod druge kategorije, potrebno je da spremite jasne instrukcije za vaše učenike kako se npr. koristi neki digitalni alat i da posvetite početak časa da im ovo predstavite i provedete kroz taj digitalni alat. Ili kod treće kategorije, odvojite neko vreme da pokušate da savladate taj alat i tehniku. Potonji delovi ove obuke su upravo tome namenjeni. Ono što takođe možete da uradite jeste i da pitate vaše učenike da održe prezentaciju kako se taj alat koristi. Ovo može dodatno da pospeši interakciju i uključenost mladih u online nastavu.

Nakon što ste to obavili, prve 3 kategorije će rezultirati listom alata, metodologija i tehnika koju možete i koje bi bilo najbolje da koristite u vašem daljem radu. Učenici su istakli kao bitnu stavku potrebu da nastavnici u svom radu koriste alate koje dobro poznaju jer im to olakšava proces učenja.

Sada režirajte jedan svoj čas. Uzmite temu koju je potrebno da obrađujete na sledećem ili na nekoliko sledećih časova i:

 • Napravite timeline dinamike vašeg časa sa listom alata i tehnika koje ćete koristiti i vremenom koji će vam za to biti potrebno. Pokušajte da predvidite neplanirano, to će vam omogućiti da budete realistični u proceni trajanja delova časa.
 • Kada ste definisali koje alate ćete koristiti i koje tehnike, napravite uputstvo za korišćenje tog alata u skladu sa tehnikom koju ste izabrali i pošaljite učenicima pre časa da se upoznaju sa njima. Sjajno bi bilo kada bi uputstvo sadržalo i neki video tutorial koji objašnjava kako se alat koristi.
 • Pripremite scenografiju. Vaša učionica je javni prostor, pa je to slučaj i sa virtuelnom učionicom. Mesto odakle se uključujete na čas koristeći neku od video platformi treba da bude svetlo, ali izvor svetla ne treba da se nalazi iza vaših leđa. Kamera na uređaju sa koga se uključujete treba da se nalazi u visini vaših očiju. Potrudite se da se u kadru koji emitujete ne nalaze predmeti koji bi učenicima mogli da odvuku pažnju, naročito kada znate koliko im je malo potrebno da odvuku svoj i fokus svojih vršnjaka sa teme časa.
 • Sastavite pravila ponašanja na času, javljanja za reč i vođenja diskusije. Definišite:
 1.  Pustite mlade da naprave i oni svoje scenografije. Ovo možete pretvoriti u zabavan interaktivan zadatak.
 2.  Kako se mogu javiti za reč. Da li podizanjem ruke, ostavljam komentara u „chat“ i korišćenjem neke druge opcije koju platforma koja se koristi nudi.
 3.  Šta treba da urade u slučaju da im audio-vizuelna oprema ne radi na odgovarajući način – pokvario se mikrofon, slaba Internet konekcija, i sl.
 4.  U kom položaju i u kakvom okruženju mladi trebaju da sede.
 5. Osmislite ulogu „digitalnog redara“. Na koji način vam redari mogu pomoći
 6. Da li prilikom podele zadataka, sakupljanju komentara koje su njihovi vršnjaci ostavili u „chat-u“ ili nešto drugo. Na ovaj način ćete ih takođe dodatno uključiti i zainteresovati za online nastavu.
 7. Pošaljite učenicima neki materijal ili osmislite kviz kojim ćete ih uvesti i zainteresovati za temu časa.

 

 • Kada ste uradili sve prethodno, u potpunosti ste spremni da krenete u sprovođenje online nastave iliti online časa. Zapamtite da je „priprema pola posla“. Iako vam u ovom slučaju može delovati da će vam priprema oduzeti dosta vremena, vremenom će priprema postati rutinski proces kao što je to bila i u tradicionalnom načinu izvođenja nastave do sada.

SPROVOĐENJE

Sada je potrebno da sve ono što ste pripremili sprovedete u delo.

 1. Na početku časa upoznajte vaše učenike sa pravilima ponašanja. Takođe, pitajte i njih za mišljenje, na taj način ćete zajedno osmisliti kako čas treba da izgleda. Pitajte ih šta misle o vašim pravilima i da li bi nešto izmenili ili dodali na listu.
 2. Pre nego što krenete u realizaciju časa, proverite sa njima još jednom da li su ovladali alatima koje ćete koristiti na času i odvojite još nekoliko minuta da još jednom prođete kroz te alate. Iako izgubite nekoliko minuta na samom početku, to će u velikoj meri kasnije omogućiti da se proces učenja putem tih alata neometano odvija.
 3. Koristite digitalne alate i multimedijalne tehnike koje ste pripremili. U poglavljima ispod za vas smo pripremili uputstva za korišćenje različitih digitalnih alata, multimedijalnih tehnika i metoda neformalnog obrazovanja.
 4. Upotrebite veštine verbalne i neverbalne komunikacije koje smo za vas pripremili u sledećem poglavlju kako biste održali dinamiku časa i kontinuirano podsticali interakciju sa i među učenicima.

AKTIVNOSTI NAKON ČASA

Osmislite koje zadatke ćete dati učenicima da urade nakon časa. Proverite njihovo znanje kroz online testove ili im dajte neke jednostavne zadatke na društvenim mrežama na kojima oni i provode najviše vremena. Društvene mreže naučile su mlade da intenzivno učestvuju u razmeni sadržaja, uglavnom vizuelnih, pripremajući i deleći sadržaje ali i proveravajući one koje im drugi šalju. Ovo je šansa za obrazovanje koju treba iskoristiti! Ako su domaći ili sama lekcija pripremljeni na atraktivan način, ko im može odoleti. Srećom, mnoge aplikacije koje se lako koriste i o kojima ćete saznati u nastavku priručnika mogu vam pomoći u ovome. Nakon časa možete jednostavno poslati prezentaciju video ili samo jednu fotografiju, sliku, infografiku i podstaći svoje učenike da o temi razmišljaju i bolje je zapamte.

Takođe, s vremena na vreme evaluirajte vaš rad, alate, metodologije i tehnike koje koristite. Kreirajte listu mana i elemenata koji se mogu unaprediti u izvođenje nastave i pokušajte da ih adresirate prvom sledećom prilikom.

COE
Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
COE
Fondacija Fridrih Nauman
Unicef
UG Libero